08-08-2020

Nova odbornička većina smjenila Savjete RTV Budva, Grad teatra, Biblioteke, Muzeja i galerije

Iako zaposleni željno iščekuju da čuju odgovor na ključno pitanja, kada će biti isplaćene zaostale zarade na koje dva mjeseca čekaju u lokalnoj administraciji, a čak tri u Javnoj ustanovi “Muzeji i galerije Budve” i lokalnom javnom servisu Radio televizija Budva, konkretnog odgovora ni na današnjem zasijedanju nije bilo.Nova većina koju čine odbornici iz redova DPS-a, Crnogorske, SD-a i nezavisni odbornik Stevan Džaković na danas održanoj 40. sjednici SO Budva zakazanoj po hitnom postupku, razriješila je Savjet Radio Televizije Budva.

Kako je pojašnjeno, usvajanjem Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Drustva sa ograničenom odgovornošću lokalnog javnog emitera RTB, pravno je definisana situacija za slučaj razrješenja svih članova Savjeta ustanove uvođenjem inistitucije Odbor povjerenika čiji mandat ne bi bio duži od šest mjeseci.

Pored Savjeta RTV Budva smijenjeni su Savjeti javnih ustanova Grad teatar, Muzeji i galerije Budve i Narodna biblioteka Budve, zatim odbori direktora Mediteranskog sportskog centra, Sportsko rekreativnog centra, preduzeća Otpadne vode, Vodovoda i JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju -Biser".

Nekoliko tačaka je povučeno sa dnevnog reda, a one se odonose na imenovanja člana UO Otpadne vode, članova Savjeta Muzeja i galerije, Narodne biblioteke i Grad teatra, kao i Odbora direktora Sportsko rekreativnog centr i Mediterankog sportskog centra.

Nakon sjednice, Nikola Divanović kojeg je nova odbornička većina izabrala za predsjednika Opštine, kazao je da su spremni na kreditno zaduženje, i to da bi zaposleni mogl da prime plate. To će biti opcija ukoliko, prema njegovim riječima, ne budu mogli pronaći drugi modus.Prema riječima Anđele Ivanović, koju je nova odbornička većina imenovala za predsjednicu SO Budva, oni su pisali Ministarstvu zdravlja uoči održavanja skupštinskog zasijedanja.

"Ministarstvo nam je odgovorilo da se u konkretnom slučaju nema mjesta ograničavanju broja lica do 20 jer se ne radi o javnom okupljanju, već Skupštine opštine kao predstavničkog organa građana", zaključila je Ivanović.Na današnjem zasijedanju razmatrane su informacije predsjednika Opštine o preduzetim aktivnostima u cilju deblokade računa Opštine Budva, usvojene su tačke koje se odnose na na razrješenja članova Odbora za komunalno stambenu djelatnost, za planiranje i uređenje prostora, imenovanje Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost, razrešenje člana odbora za izbor i imenovanje i člana odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju.

Usvojene su i odluke o utvrđivanju broja odbornika u Skupštini opštine Budva, o načinu utvrđivanja obaveza po osnovu zakupa nepokretnosti u vlasništvu Opštine Budva i lokalne komunale takse do kraja 2020. godine, o davanju saglasnosti na odluku o privremenom umanjenju naknada za usluge odvoza i deponovanja komunalnog otpada, o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama Odluke o cijenama parkiranja na opštim i posebnim parkiralištima kao i Odluka o obezbjeđivanju kompleta udžbenika za učenike prvog, drugog, trećeg, četvrtog i petog razreda i dopune kompleta udžbenika za učenike šestog, sedmog, osmog i devetog razreda osnovne škole.