14-01-2020

Obilježavaju Galiolu najveću opasnost po jahte

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspislao je tender za nabavku i ugradnju opreme za obilježavanje usamljene opasnosti na moru u Budvi na lokaciji rt Galiola na jugoistočnoj strani ostrva Sveti Nikola Školj.

Obilježavaju Galiolu najveću opasnost po jahte | Radio Televizija Budva

Javno preduzeće izdvojilo je 20 hiljada eura. Na ovom rtu u protekloj deceniji nasukalo se više jahti.

Izvor: Primorske novine