31-07-2020

Opredijeljeno tri miliona eura pomoći za izdavaoce privatnog smještaja

Vlada Crne Gore opredijelila je izdavaocima privatnog smještaja tri miliona eura subvencija koji su, uz vodiče, prema opštim ocjenama, najviše ugroženi lošom turističkom sezonom zbog pandemije koronavirusa.

Opredijeljeno tri miliona eura pomoći za izdavaoce privatnog smještaja | Radio Televizija Budva

“Imajući u vidu posebno snažan negativni efekat pandemije na poslovanje izdavalaca privatnog smještaja, planirana im je podrška na osnovu evidentiranih smeštajnih kapaciteta u privatnom smještaju u iznosu od tri miliona eura. Kriterijumi i model podrške će biti definisani posebnim programom Vlade”, navodi se u Trećem paketu socio-ekonomskih mjera, pišu Dnevne novine.

Registracija privatnog smještaja je nadležnost opština, a barata se sumom većom od 10.000 izdavalaca privatnog smještaja. Ono što je izvjesno je da će pomoć dobiti registrovani izdavaoci.