06-02-2019

Opština odlučna da zaposlene dovede u red

Potpredsjednik Opštine Budva, Vladimir Bulatović, pozvao je sve radnike u opštinskoj administraciji, javnim preduzećima i ustanovama, koji godinama redovno primaju platu, a ne dolaze na posao, da podnesu zahtjev za otpremninu, te da prostor za zaposlenje prepuste onima koji žele ozbiljno da rade.

Opština odlučna da zaposlene dovede u red | Radio Televizija Budva

Bulatović je ranije izjavio da čak 90 radnika opštinske administracije i javnih preduzeća ne dolaze na posao, a uredno primaju patu, što Opštinu Budva godišnje košta blizu 500.000 eura.

"Osnovni problem Opštine Budva u ranijem periodu je bio to što je na neki način disciplinska komisija sastavljena, ali apsolutno nije postojao način da se komisija za žalbe formira", smatra potpredsjednik Bulatović.

Sada su formirane dvije komisije na nivou države koje će se baviti problemom radnika koji ne obavljaju svoju dužnost.

"Sličan problem ima većina opština u Crnoj Gori, pa je država formirala državnu disciplinsku komisiju i komisiju za žalbe. U Opštini se ranije dešavalo da postoje disciplinski postupci, ali zbog ćutanja administracije, recimo, komisije za žalbe, taj postupak nije riješen do kraja. Sada se svi predmeti upućuju prema Podgorici i centralnoj disciplinskoj komisiji i onda se time bave pomenute dvije komisije. Smatramo da će to biti efikasinje", istakao je Bulatović.

Bulatović i Opština Budva su već preduzeli određene korake ka rješavaju tog problema.

"Počeli smo od evidencije. Zaduženja sekretara sekretarijata i njihova uloga u svemu tome će biti mnogo preciznije definisana. Moje lično mišljenje je da posledice ne treba da snose samo oni koji ne obavljaju svoj posao, već i oni koji vrše njihovu kontrolu - to su u Opštini sekratari, a u drugim javnim preduzećima, direktori tih firmi ili ovlašćena lica koja se bave kadrovskim evidencijama", zaključio je Bulatović.

On je još jednom pozvao sve one koji ne žele da rade u Opštini da podnesu zahtjev za otpremninu, a da prostor prepuste onima koji žele ozbiljno da rade.

Otpremnine u budvanskoj Opštini iznose od 10 do 20.000 eura.