01-04-2019

Opština poziva građane da učestvuju u utvrđivanju kriterijuma za postavljanje ugostiteljskih terasa

Sekretarijat za zaštitu imovine Opštine Budva uputio je poziv svim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom odluke o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupka za davanje u zakup privremenih lokacija za postavljanje ugostiteljskih terasa na teritoriji Opštine Budva.

Opština poziva građane da učestvuju u utvrđivanju kriterijuma za postavljanje ugostiteljskih terasa | Radio Televizija Budva

Kako navode iz ovog Sekretarijata, Javna rasprava je odložena zbog današnjeg skupštinskog zasijedanja, te će biti održana u srijedu, 3. aprila u 12h.

U skladu s odredbama Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, koje se odnose na oblike i mehanizme učešća u postupku javne rasprave, Sekretarijat za zaštitu imovine obavještava sve zainteresovane subjekte da svoje predloge, stavove i interese mogu izraziti:

- na glavnoj Javnoj raspravi koja će biti organizovana u sali Skupštine Opštine Budva dana 03.04.2019.godine sa početkom u 12:00h;

- u pisanoj formi putem pošte na adresu: Sekretarijat za zaštitu imovine, Trg sunca br. 3; - putem e-mail adrese: [email protected];

Sekretarijat za zaštitu imovine razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi, koji će biti objavljen na internet adresi www.budva.me i na Oglasnoj tabli u Opštini Budva, Trg sunca br.3, Budva.

Detaljnije o Nacrtu čitajte na OVOM linku