25-10-2018

Počela javna rasprava o Nacrtu Opštinske strategije za mlade

Sekreterijat za društvene djelatnosti i Radna grupa za izradu Nacrta opštinske strategije za mlade 2018-2021. upućuju Javni poziv građanima opštine Budva, mjesnim zajednicima, nevladinim orgabnizacijama, orgaima lokalne uprave, javnim službama čiji je osnivač opština Budva, državnim organima i službama, pravnim licima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi.

Počela javna rasprava o Nacrtu Opštinske strategije za mlade | Radio Televizija Budva

Javna rasprava će trajati 15 dana i to od 22.10. do 06.11.2018. godine.

U toku javne rasprave zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije podnijeti.

- na Javnoj raspravi koja će se održati u Petrovcu, u Spomen domu Crvena komuna (u muzejskoj sali), dana 25.10.2018. godine u 17h;

- na Javnoj raspravi koja će se održati u Budvi, u zgradi TQ Plaza na prvom spratu u Prostoru za mlade Sekretarijata za društvene djelatnosti , dana 1.11.2018. godine u 17h;

- u pisanoj formi na adresu: Opština Budva, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg sunca br. 3 ili na e-mail adresu: [email protected]

- u neposrednoj komunikaciji sa službenicima Sekretarijata za društvene djelatnosti u terminu od 10 do 12 časova svakog radnog dana za vrijeme trajanja Javne rasprave.

Opširnije na stranici Opštine Budve.