Radio Televizija Budva
Radio Televizija Budva Dobre vibracije sa pjene od mora
 
Najnovije
Sve vijesti
Sve vijesti
Društvo, 17-05-2017

Pogrebno pripojiti Komunalnom preduzeću

Pogrebno preduzeće u Budvi raspolaže sa osam slobodnih grobnih mjesta, čija cijena, pojedinačno, iznosi 4.800 eura, a prema riječima v.d. direktora Joka Popovića, ona se nije mijenjala od 2007. godine niti je cjenovnik, do sada, bio transparentan.

Pogrebno pripojiti Komunalnom preduzeću

"Radilo se po odlukama Upravnog odbora koje su bile u arhivi, a cjenovnik nije bio javno istaknut tako da korisnik nije znao šta i koliko plaća", istakao je Popović za Radio Budvu.

Prema njegovim riječima, finansijska situacija u preduzeću je alarmantna, zbog čega se obratio nadležnom sekretarijatu i predsjednicima Opštine i SO Budva.

"Kako je ostalo samo osam grobnih mjesta, ne možemo računati na prihod od njihove prodaje. Što se tiče ostalih usluga koje pruža preduzeće, sve to je nedovoljno. Jedini izlaz vidim u pripajanju sa Komunalnim, o čemu su već počeli pregovori sa osnivačem. Komunalno posjeduje infrastrukturu koju naše preduzeće sada plaća, a spajanjem bi se smanjio broj zaposlenih što bi bila značajna ušteda, a moglo bi se razmišljati i o smanjenju usluga za sugrađane", kazao je Popović.

Kako je naglasio, u preduzeću je zaposleno 13 radnika za čije zarade je mjesečno bilo neophodno obezbijediti preko 17 hiljada eura.

"Obračunski koeficijenti nijesu usklađeni sa javnim sektorom niti sa koeficijentom složenosti, zbog čega su i zarade bile znatno veće u odnosu na prosjek u javnom sektoru. Ovo je bilo fantomsko preduzeće sa sedam radnika u početku, da bi 2007. bilo zaposleno još deset, od kojih je jedan broj uzeo znatne otpremnine. Čini mi se da se više vodilo računa o nekim drugim stvarima, nego o poslu i samom preduzeću", zaključio je Popović.

Podijeli ovaj članak

Imate komentar?