14-11-2019

Potpisan memorandum o saradnji Puževe kućice i Dnevnog centra

Izvršna direktorica NVO Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica“ Budva Nataša Anastasov i direktorica JU "Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju" Ivana Mihović potpisale su danas memorandum o saradnji na kom će se bazirati buduće zajedničke aktivnosti ove dvije organizacije.

Potpisan memorandum o saradnji Puževe kućice i Dnevnog centra | Radio Televizija Budva

Oblasti njihovog budućeg zajedničkog djelovanja odnosiće se na podršku i pomoć djeci i mladima sa smetnjama i teškoćama u razvoju i zaštiti od svih vrsta diskriminacije, osmišljavanje, planiranje i sprovođenje projekata od obostranog interesa, organizovanje edukativnih radionica, okruglih stolova, kulturnih sadržaja, podsticanje društvene solidarnosti i razvoj lokalne zajednice, praćenje javnih politika, javnog zagovaranja, senzibilizaciju i edukaciju medija, kao i organizovanje periodičnih konsultacija, ramjenu informacija i iskustava.

Nataša Anastasov je istakla da je jedan od prvih ciljeva Udruženja „Puževa kućica“ bio osnivanje Dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Budvi, te da vjeruje da će saradnja biti uspostavljena na obostrano zadovoljstvo i korist članova obje organizacije.

Memorandum je potpisan u prisustvu članova Udruženja i Dnevnog centra i stupa na snagu danom potpisivanja.

Izvor: Krug mladih