07-10-2019

Potpisivanjem protokola o razmjeni nepokretnosti Opština sačuvala park u srcu Budve VIDEO

Opština Budva i „Velja Voda Lux“ D.O.O. Tivat su se sporazumjeli da će izvršiti razmjenu nepokretnosti na osnovu odgovarajuće skupštinske odluke, u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju i saglasnošću Vlade Crne Gore.

Potpisivanjem protokola o razmjeni nepokretnosti Opština sačuvala park u srcu Budve VIDEO | Radio Televizija Budva

Strane potpisnice su se saglasile da se pristupi proceduri razmjene nepokretnosti čije su vrijednosti utvrđene od strane ovlašćenih procjenitelja, saopšteno je iz lokalne samouprave."Zaključivanjem protokola Opština Budva i „Velja Voda Lux“ D.O.O. Tivat potvrdile su saglasnost volja da se izvrši razmjena nepokretnosti u skladu sa zakonskim propisima. U cilju zaštite životne sredine koja podrazumijeva skup različitih postupaka i mjera Opština Budva je pristupila potpisivanju ovog protokola", navode u saopštenju.

Kako dodaju, predsjednik Opštine Budva Marko Carević je naglasio da Opština Budva zaštitu zelenih površina vidi kao svoj prioritetni cilj, to jeste očuvanje parka u Budvi.On je izrazio veliku zahvalnost jer se investitor odrekao gradnje hotela poštujući volju građana Budve i gradske uprave.

"Opštini Budva će na ovaj način pripasti vlasništvo nad parcelom koja se nalazi u najužem gradskom jezgru, naspram TQ centra Plaza, površine 2.947 metara kvadratnih, dok će za uzvrat kompaniji „Velja Voda Lux“ D.O.O. Tivat ustupiti 4.891 kvadrat poslovno stambenog prostora u TQ plaza koji su Opštini Budva pripali shodno sklopljenom sporazumu o priznanju krivice bivših opštinskih funkcionera i sa njima povezanih lica", zaključuje se u saopštenju Službe predsjednika Opštine Budva.