13-05-2020

Predlog za narednu fazu moratorijuma podrazumijevaće pojedinačan pristup

Predlog za narednu fazu moratorijuma podrazumijevaće pojedinačan pristup i neće biti omogućeno neplaćanje onim dužnicima čija finansijska sposobnost nije ugrožena, saopšteno je iz Centralne banke (CBCG).


Foto: CBCG

Na juče održanom sastanku tima CBCG na čelu sa guvernerom Radojem Žugićem, ministra finansija Darka Radunovića, predstavnika svih poslovnih banaka i Udruženja banaka, izložen je novi set mjera CBCG za ublažavanje negativnih efekata pandemije, nove inicijative Vlade u okviru podrške privatnom sektoru koji su u procesu razrade.

Na sastanku su sumirani rezultati napora banaka i institucija za obezbjeđenje novih sredstava adekvatnih iznosa i ročnosti za podršku privredi.

Žugić je izložio aktivnosti, odluke i doprinos seta mjera koje je CBCG nedavno usvojila.

„Imajući u vidu potrebu povećanja kreditnog potencijala bankarskog sistema, CBCG je smanjila stopu obavezne rezerve za dva procnetna poena i oslobodila oko 70 miliona eura, koji će povećati kreditni potencijal banaka u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Uporedo, smanjenjem cijene povlačenja likvidnosti obavezne rezerve promjenom odluke o bližim uslovima za davanje kredita bankama sa 12 odsto na šest odsto, CBCG je obezbijedila pristupačnije eventualno korišćenje tih sredstava, u slučaju potrebe za likvidnošću.

„Treća kvalitetna mjera odnosi se na fleksibilan tretman restrukturiranja kredita u bilansima banaka, gdje je za klijente koji dokumentuju pad prometa izazvan pandemijom, bankama omogućeno da te kredite tretiraju kao novoodobrene, a sagledavaju se mogućnosti dodatnog grejs perioda nakon postojećeg moratorijuma“, rekli su iz CBCG.

U CBCG su kazali da je dodatno omogućeno bankama da povećaju izloženost prema jednom licu, odnosno grupi povezanih lica preko propisanih limita izloženosti do 25 odsto sopstvenih sredstava banke, uz prethodno odobrenje CBCG.

Radunović je na sastanku ukazao na neophodnost pravovremenih aktivnosti i kvalitet postojećih mjera. On je naveo da kao što je zdravstveni sistem u jednoj malog zemlji kao što je Crna Gora napravio globalni podvig u borbi sa Covid-19, tako i krupni rezultati u ekonomskom oporavku mogu biti postignuti uz posvećenu i dobru koordinaciju svih učesnika sistema.

Radunović je najavio očekivanu uspješnost pregovora u obezbjeđenju dodatnih dugoročnih sredstava finansijskom sistemu preko države.

On je kazao da je značajna efikasnija alokacija sredstava u sektorima gdje su ona najpotrebnija i gdje će uložena sredstva dati najviše efekata.

Bankari su, kako je saopšteno iz CBCG, dali pregled pojedinačnih aktivnosti i sugestija za efikasnije djelovanje. Takođe su prezentovali odraz dosadašnjih aktivnosti na bilansne pozicije banaka i buduću kreditnu aktivnost.

“Proaktivnim pristupom banke su obezbijedile novih 80 miliona eura izvora za kreditiranje, dok su majke banke obezbijedlile izdašne izvore likvidnosti za njihove subsidijare u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

CBCG je intenzivnom komunikacijom otvorila vrata za intenzivniju kooperaciju banaka sa međunarodnim finansijskim institucijama.

Iz CBCG su naveli da se aktivnost banaka od pojave krize do danas može kvantifikovati sa 143 miliona eura novoodobrenih kredita i preko 5,65 hiljada kreditnih partija. Samo u prvoj sedmici maja je odobreno 23 miliona eura kredita, što je gotovo prošlogodišnji nivo i pored smanjene tražnje.

“Konstatovano je da su likvidna pozicija banaka i depoziti stabilni, te da predložene mjere doprinose daljoj stabilnosti sistema”, zaključuje se u saopštenju.


Izvor: Mina