12-08-2014

Predstavljen vebsajt posvećen mladima

Povodom Međunarodnog dana mladih – 12. avgusta, Sistem Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori i Uprava za mlade i sport predstavili su vebsajt za mlade nastao u okviru inicijative ‚‚Sebi želim''.

Predstavljen vebsajt posvećen mladima | Radio Televizija Budva

Veb sajt se nalazi na adresi www.sebizelim.me i pruža mladima informacije o mogućnostima za njihov lični i profesionalni razvoj, kao i uključivanje u procese donošenja odluka. Osim toga, sajt nudi mentorsku podršku mladima, koju će pružati njihovi vršnjaci kao i stručnjaci iz različitih oblasti od značaja za mlade. Sajt takođe pružati informacije o omladinskoj politici na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i bitnim akterima u ovoj oblasti.

Ovim povodom sumirane su i aktivnosti sprovedene u okviru prve faze kampanje za mlade „Sebi želim:“, a najavljen je i ljetnji obrazovni kamp za mlade sa sjevera Crne Gore, koji će krajem mjeseca biti organizovan u okviru inicijative.

Na događaju su govorili: Jelena Miljanić, Kancelarija za koordinaciju Sistema UN, Zajednički program UN za osnaživanje mladih; Krsto Vukadinović, Uprava za mlade i sport i Anton Jurovicki i Maja Kecojević, učesnici kampanje „Sebi želim:“. Događaju su prisustvovali predstavnici organizacija i institucija koje se bave omladinskom politikom i radom sa mladima.

Jelena Miljanić je sumirala rezultate inicijative Sebi želim, i prezentovala vebsajt www.sebizelim.me, a utisci dosadašnjih aktivnosti inicijative su sumirani i kroz video reportažu.

Krsto Vukadinović je ispred Uprave za mlade i sport govorio o ulozi ove institucije kao parntera na Zajedničkom programu UN za sonaživanje mladih i inicijative ‚‚Sebi želim:'', ali i drugim aktivnsotima koje Uprava sprovodi u oblasti omladisnke politike i zakonodavstva.

Vukadinović je istakao da Uprava podržava osnivanje omladinskih klubova u više crngoorskih gradova, kao i da radi na pripremi polaznih osnova za novu nacionalnu strategiju za mlade.

Maja Kecojević, motivacioni govornik na događajima za mlade u okviru inicijative ‚‚Sebi želim'', istakla je da se više ne osjeća usamljeno u želji da doprinese promjenama, već da su joj ovi događaji pomogli da spozna da mladi u Crnoj Gori imaju snagu i talenat i vjeruju u obrazovanje, što će doprinijeti promjenama.

Anton Jurovicki, takođe motivacioni govornik na događajima za mlade u okviru inicijative ‚‚Sebi želim'', ocijenio je inicijativu kao jako korisnu i inovativnu jer su organizovane aktivnosti bile prijemčive mladima – mladi su razgovarali sa svojim vršnjacima/kinjama o izazovima koji su im zajednički, i načinima za njihovo prevazilaženje.

Kampanja “Sebi želim:” dio je zajedničkog programa UN za osnaživanje mladih, koji realizuju agencije Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete i Upravom za mlade i sport. Cilj programa je osnaživanje mladih u oblastima zapošljavanja i participacije, sa fokusom na sjever Crne Gore. U okviru prve faze kampanje “Sebi želim:” u periodu maj-jul 2014.g. organizovana su tri motivaciona događaja za mlade na sjeveru Crne Gore. U okviru inicijative “Sebi želim:” krajem avgusta će biti održan edukativni ljetnji kamp. Cilj kampa za mlade sa sjevera Crne Gore je pružanje podrške za ispunjenje njihovih aspiracija u oblasti preduzetništva, zapošljavanja i aktivizma. Kamp će učesnicima obezbijediti konkretne vještine, znanja i informacije neophodne za ostvarivanje njihovih aspiracija. Mladi će na kampu kreirati lične planova razvoja, a nakon kampa će uz pomoć mentora raditi na njihovoj realizaciji.