09-05-2019

Pripremni radovi za turističku sezonu u toku - sanacija šetališta počela juče

U sklopu pripremnih radova za predstojeću sezonu u toku su radovi na sanaciji i modernizaciji kako u gradu tako i u ostalim priogradskim naseljima. Dinamika izvođenja radova u skladu je sa predviđenim planovima navode iz Sekretarijata za komunalno stambene poslove.

Pripremni radovi za turističku sezonu u toku - sanacija šetališta počela juče | Radio Televizija Budva

Prethodnih dana Sekretarijat za komunalno stambene poslove u saradnji sa Sekretarijatom za investicije izvršio je sanaciju udarnih rupa u gradu. U sklopu planom predviđenih radova koji za cilj imaju povećanje bezbijednosti u soabraćaju sa jedne i estetsku funkciju sa druge strane, budući da ljetnja turistička sezona samo što nije počela, juče se započelo sa radovima na glavnom gradskom šetalištu.

"U sklopu širih aktivnosti na uređenju prostora budvanskog šetališta radi se na uređenju poteza od hotela Budve u dužini od 200 metara ka Zavali" rekao je Srđan Gregović Sekretar sekretarijata za komunalno stambene poslove.

Takođe kraju se privode radovi na asfaltiranju puta ka naselju Blizkuće, završnu fazu ovih radova podrazumijevaju poslijednja tri kilometra tog puta.

"Takođe ovih dan se vrše završni radovi na sanaciji i modernizaciji puta na potezu Jadranska magistrala Blizikuće, Rađenovići, Đenaši u dužini od tri kilometra, gdje bi već za neka tri pogodna naredna dana mogli biti završeni svi poslovi, Opština Budva je za to izdvojila 400.000 eura" naveo je Gregović.

Pored pomenute sume važno je naglasiti da su određene sredstva sakupljena od strane donacija, operatera i mještana konkretno kada su u pitanju sredstva za vodovodnu infrastrukturu i stubovi javne rasvjete. Sekretar Gregović je najavio i radove u Petrovcu.

"Poslije dužeg vremena okolnosti koje nijesu bile povoljne što se tiče Petrovca i ulice od hotela Castel Lastva do Osnovne škole odnosno na putu ka Lučicama gdje se već duže vrijeme obavljaju psolovi instalacionog povezivanja na vodovodnu, elektro i kanalizacionu mrežu obketa koji pripada hotelskoj grupi Budvanska rivijera, dinamika radova je bila jako nepovoljna ali Oština Budva je uložila sve svoje napore da se u narednih par dana uđe u sanciju i modernizaciju te ulice na opšte zadovoljstvo građana Petrovca koji već dugo trpe poslijedice takvih aktivnosti na terenu ali i turista koje nije dočekala lijepa slika za praznike" zaključio je Gregović.

Iz Sekretarijata su naglasili da je dinamika radova uglavnom tekla i teče po planu koliko to vremenske prilike dozvoljavaju kao i da se u prethodne dvije godine u okviru tri do četiri ciklusa do sada saniralo 30 kilometara ulica i adaptiralo više od 10.000 metara kvadratnih parking prostora za nešto više od 400 vozila.

U toku su tenderske procedrure za sredstva predviđena za sanciju i modernizaciju putne infrastrukture u gradskim i progradskim naseljima koja su ovogodišnjim budžetom opredijeljena u iznosu od 800.000 eura tako da se kako je naveo Gregović radovi nastavljaju.