27-07-2014

Program “Putujemo u Evropu”

Deset studenata koji su učesnici ovogodišnjeg programa “Putujemo u Evropu” 28. jula 2014. kreće u svoju avanturu. Prva stanica će biti Berlin gdje je organizovan svečani prijem za studenate iz regiona koji su učesnici programa.

Program “Putujemo u Evropu” | Radio Televizija Budva

U toku četvorodnevnog boravka u Berlinu studenti će imati priliku da upoznaju svoje kolege iz regiona ali isto tako da čuju izlaganje profesora Dietmar Nietana, koji je član Nemačkog parlamenta, a osim toga upoznaće Berlin i njegove delove koji nisu čisto turistički, kroz vođenu šetnju sa lokalim aktivistima sa ciljem da putovanju i cijelom iskustvu pristupe iz drugog ugla. Berlin će napustiti 31. jula kada će se uputili u gradove po sopstvenom izboru u grupama od po nekoliko studenata sa kojima dijele iste ciljeve vezano za gradove koje žele posjetiti.

Studenti su birani na konkursu na kojem su glavni kriterijumi bili da su studenti završnih godina sa osnovnih, specijalističkih ili master studija sa prosjekom preko 8,5, da govore makar jedan strani jezik, da su mlađi od 26 godina, te da ranije nisu imali priliku putovati u zemlje Evropske Unije. Ove godine to su: Ana Zeković, Danica Koćalo, Dušan Vućić, Jelena Rabrenović, Marijan Vojinović, Milica Šibalić, Olja Miletić, Stefan Joković, Stevan Čanović, Vladimir Kostić.

Kroz program studentima su pokriveni troškovi za interrail karte u trajanju od 22 dana, putno zdravstveno osiguranje, put i smještaj u Berlinu, kao i dio džeparca. Dio džeparca je obezbijeđen donacijama koje su studenti samostalno tražili uz potvrdu da su izabrani na konkursu.

Program je finansiran od strane fondacije Robert Bosh, kroz Balkan trust for Democracy a u Crnoj Gori ga koordinira NVO Green Home i realizuje se od 2005.godine. Ima za cilj da studentima omogući da obiđu evropske gradove, kulturu i upoznaju se sa načinom života u ostalim evropskim gradovima.