16-07-2014

Promocija turističke ponude Crne Gore u Italiji

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore u saradnji sa lokalnom turističkom organizacijom Bara predstavila je turističku ponudu Crne Gore u italijanskoj regiji Pulja u Brindiziju. Promocija se održala u okviru regionalnog IPA projekata “TURGRATE2” - „Udruženo djelovanje u promociji održivog razvoja turizma”.

Promocija turističke ponude Crne Gore u Italiji | Radio Televizija Budva

Na prezentaciji je menadžer u NTO, Emil Kukalj prisutne upoznao sa prirodnim i kulturnim vrijednostima našeg podneblja, jedinstvenim lokalitetima, saobraćajnom povezanošću naših zemalja kao i sa turističkom ponudom za ovu godinu. Sara Jovićević je ispred TO Bar predstavila turističku ponudu ove opštine. Vodeći partner u projektu iz opštine Mesanja je predstavio dosadašnje aktivnosti i zahvalio se svim partnerima na dobroj saradnji.

U drugom dijelu prezentacije organizovana je poslovna radionica gdje su turistički predstavnici iz Crne Gore imali sastanake sa predstavnicima medija i turističkom privredom regije Pulja. Uspostavljeni su kontakti sa potencijalnim budućim partnerima za implementaciju sličnih projekata. Takodje, predstavljena je i nova brošura o kulturi, enogastronomiji i biciklizmu, finansirana od sredstava iz ovog projekta.U 2013. godini Crnu Goru je posjetilo 31 000 turista iz Italije, koji su ostvarili 125 000 noćenja.

Projekat “TURGRATE2” je počeo sa implementacijom u februaru 2011. godine i završava sa aktivnostima u julu 2014. godine. Osim Nacionalne turističke organizacije Crne Gore (NTO) i Lokalne turističke organizacije Bara (LTO), projektni partneri su iz Albanije, Grčke i Italije.