29-06-2018

Prosječna zarada u maju 512 eura

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u maju je, prema podacima Monstata, iznosila 512 EUR, što je 0,4 odsto više nego u aprilu.

Prosječna zarada u maju 512 eura | Radio Televizija Budva

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u maju je u odnosu na isti mjesec prošle godine porasla 0,2 odsto.

Prosječna bruto zarada u maju iznosila je 768 eura.

Statističari su kazali da, ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u maju u odnosu na april zabilježile rast od 0,3 odsto, proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu porasle 0,1 odsto.

Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u maju su porasle u sektorima usluge smještaja i ishrane 4,7 odsto, vađenje ruda i kamena 4,1 odsto, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3,5 odsto, umjetnost zabava i rekreacija 2,8 odsto, zdravstena i socijalna zaštita 2,2 odsto, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1,8 odsto, trgovina na veliko i malo 1,4 odsto, građevinarstvo 1,3 odsto, saobraćaj i skladištenje 1,1 odsto, snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama i državna uprava i odbrana po 0,2 odsto.

Pad je zabilježen u sektorima informisanje i komunikacije pet odsto, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 3,6 odsto, poslovanje sa nekretninama 1,6 odsto, snabdijevanje električnom energijom 1,4 odsto, prerađivačka industrija jedan odsto, ostale uslužne djelatnosti 0,5 odsto, finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 0,4 odsto i Oobrazovanje 0,2 odsto.