23-06-2014

Putujemo u Evropu - konkurs otvoren od danas

NVO Green Home poziva studente završnih godina sa svih fakulteta i Univerziteta u Crnoj Gori koji imaju prosjek iznad 8,5 da dostave prijave za program “Putujemo u Evropu”.

Putujemo u Evropu - konkurs otvoren od danas | Radio Televizija Budva

Prijava treba da sadrži popunjen upitnik koji se može preuzeti sa web site-a NVO Green Home, potvrdu o položenim ispitima kao i prosjek ocjena na poslednjoj godini studija. Takođe, studenti treba da dostave kopiju pasoša. Dokaz o socijalnom statusu nije neophodno dostaviti ali je poželjno s obzirom na to da će prednost prilikom izbora kandidata imati studenti sa slabijim imovinskim statusom. Krajnji rok za prijave je nedjelja. 29. jul 2014. Na konkursu mogu učestvovati studenti koji su na završnoj godini osnovnih, specijalističkih ili master studija.

Projekat „Putujemo u Evropu“ se realizuje uz podršku Fondacije Robert Bosh kroz organizaciju Balkan Trust for Democracy. Osim u Crnoj Gori realizuje se i u zemljama regiona: Albaniji, Bosni Hercegovini, Kosovu, Makedoniji i Srbiji i ima za cilj da se omogući da studenti sa visokim prosjekom iz zemalja regiona na kraju svojih studija provedu ljeto putujući Evropom.

Program je namijenjen studentima koji nisu ranije imali priliku da putuju kroz slične programe, a posebnu prednost na konkursu imaju studenti koji ranije nisu putovali u zemlje EU. Studenti iz regiona, koji će imati priliku da učestvuju u ovom programu, okupiće se u Berlinu 29 – 31 jula. 2014. godine odakle će i započeti putovanje. U Berlinu će biti organizovan prijem studenata na kojem, već tradicionalno, studenti imaju priliku da kroz zajedničke aktivnosti upoznaju svoje vršnjake iz regiona i vrlo često naprave dogovore oko zajedničkog putovanja. Studenti putuju u manjim grupama shodno svojim interesovanjima i željama.

S obzirom na činjenicu da je glavna prepreka za putovanje mladih ljudi nedostatak finansijskih sredstava ovaj projekat ima za cilj da se ova prepreka prevaziđe. Kroz projekat će za deset studenata, osim interrail karata u trajanju od 22 dana u kontinuitetu, putnog zdravstvenog osiguranja, avionskih karata za putovanje do Berlina, kao i smještaja u Berlinu biti obezbijeđen i dio džeparca. S obzirom na dužinu putovanja i potrebu da se kroz džeparac studenata pokriju troškovi smještaja i hrane pozivamo sve koji su u mogućnosti da finansijski pomognu studente u dijelu džeparca da se jave organizaciji Green Home.