13-02-2020

Radionice „Matematika kroz igru“ i „Zanimljiva matematika“

U organizaciji narodne biblioteke Budve u Petrovcu, u prostorijama Crvene komune u petak, 14. februara počinju tromjesečne radionice „Matematika kroz igru“ i „Zanilmljiva matematika“ namijenjene djeci u uzrastu od pet do 11 godina. Radionice će se realizovati svakog petka počev od 14. februara pa sve do 8.maja u terminu od 13 do 14 časova, a vodiće ih profesorica Milica Raičević.

Radionice „Matematika kroz igru“ i „Zanimljiva matematika“ | Radio Televizija Budva

Radionica „Matematika kroz igru“ namjenjena je djeci uzrasta od 5 do 7 godina. Biće realizovana kroz nekoliko segmenata: brojevi, geometrijske figure i tijela. Svaka radionica započeće kvizom znanja iz jedne od pomenutih tema. Tokom radionica biće korišćene razne igrice, pitalice , zagonetke i asocijacije. Učesnicima će na zanimljiv način biti predstavljen matematički sadržaj predviđen za ovaj uzrast. Stvoriće se mogućnost da djeca kroz novi pristup steknu nova znanja i vještine koja će im pomoći u snalaženju u raznovrsnim situacijama.

Radionica „Zanilmljiva matematika“ namjenjena je djeci uzrasta od 8 do 11 godina. Radionice za ovaj uzrast će takođe biti realizovane kroz nekoliko tema: istorijat matematike, problemski zadaci, brojevi , geometrija. Koristiće se iste metode kao i u mlađoj grupi, s tim što će biti prilagođene uzrastu i predznanju polaznika.

"Cilj matematičkih radionica je razbijanje predrasuda da je matematika oblasti koju je teško savladati, kao i osposobljavanje polaznika da samostalno koriste veb alate kako bi bili u
mogućnosti da u budućnosti istražuju i nadograđuju svoja znanja, kao i da ih na pravi način primjenjuju" saopšteno je iz Narodne biblioteke Budve.