02-06-2020

Radonjić: Apsolutna podrška Radoviću

Povodom aktuelne situacije na budvanskoj političkoj sceni saopštenjem za javnost se obratio Jovan Radonjić, član Inicijativnog odbora Prave Budva.


Foto: Prava Budva

Saopštenje prenosimo integralno:

Prije svega, dajemo apsolutnu podršku Krstu Radoviću pred sjednicu kojom se želi razriješiti funkcije Predsjednika SO Budva dirigovano od strane kriminalnih struktura republičke vlasti iz Podgorice, čiji su slijepi izvršioci lokalni dizači ruke za svaki njihov nalog.

Isto tako dajemo neophodan pravni prilog tumačenju pravnih propisa sadržanih u aktima koji regulišu postupak razrješenja najviših lokalnih funkcionera, a sadržanih u Zakonu o lokalnoj samoupravi, Statutu i Poslovniku o radu SO Budva. U svemu se slažemo sa pravnom opservacijom viđenom u saopstenju Demokrata, osim u dijelu da je inicijativa predlagača razrješenja Predsjednika Opštine još uvijek na pravnoj snazi. Naime, član 76. stav 3. Statuta Opstine Budva je jasan da je rok za određivanje Skupštine za razrješenje ograničen na 30 dana. Dakle u pitanju je zakonski rok propisan Statutom, kao opštim pravnim aktom i on se ne može produžavati. Tačno je da je članom 62. poslovnika o radu Skupštine odredjeno ako u toku sjednice ne postoji kvorum za njen rad da je treba odložiti najkasnije u roku od 30 dana, međutim inicijativa je 30. maja u ponoć izgubila pravnu snagu i o njoj se može odlučivati samo ako ponovo minimum trećina odbornika podnese istu!

Takođe podržavamo inicijativu gradonačelnika Carevića da Predsjednik Skupštine sazove sjednicu zbog blokade opštinskog računa, jer je to pitanje koje ne trpi odlaganje znajući da blokiran račun znači paralizu svih gradskih aktivnosti.
Iako detaljniji pravni osvrt u vezi same blokade računa Opštine još uvijek ne možemo da napravimo jer javnosti nisu data na uvid sva pismena koja su u pravnom saobraćaju vezana za privremenu mjeru koju je odredio Privredni sud Crne Gore.

Eventualni nedostatak kvoruma za tu sjednicu očigledan je znak da samo oni koji ne misle dobro ovom gradu žele da izazovu probleme pred početak turističke sezone, koji ne idu na ruku ni turistima ni građanima Budve.