24-01-2020

Radovi u Ulici Blaža Jovanovića privode se kraju

U Ulici Blaža Jovanovića, još jednoj u nizu u kojoj se izvode radovi na području opštine na poboljšanju putne infrastrukture u toku je završna faza nakon čega će uslijediti asfaltiranje saopšteno je iz Sekretarijata za investicije.

Radovi u Ulici Blaža Jovanovića privode se kraju | Radio Televizija Budva

Na licu mjesta zatekli smo mašine i radnike preduzeća Vodovod i kanalizacija gdje je u toku postavljanje vodovodne mreže i saniranje problema koji datira več godinama unazad.

Kako niko od sugrađana nije htio da govori pred kamerama, a po njihovom pozivu smo izašli na teren kontaktirali smo nadležni Sekretarijat da vidimo o čemu je riječ.

"Planom sanacija ulica, planirano je da se i Ulica Blaža Jovanovića sanira u prvom kvartalu ove godine, s obzirom da su kapaciteti i zgrade na tom lokalitetu veoma izgrađene, kapaciteti fekalne mreže i vodovoda nijesu adekvatni da bi na kvalitetan način apsorbovali sve ono što je potrebno na tom lokalitetu. Oldučili smo se domaćinski da promijenimo fekalnu kanalizaciju i vodovodnu mrežu kako bismo tek onda pristupiuli snaaciji te ulice. Nažalost ja još nijesam upoznao nikakvu tehnologiju ni modalitete da se fekalna kanalizacija i voda postave bez prbvobitnog kopanja ulice, pa dok ne budemo imali neku bežičnu metodologiju i taj način postavljanja instalacija u trupove saobraćajnica, moraćemo kopati ulice" kazao je Mladen Mikijelj iz Sekretarijata za investicije.

Mikijelj ističe da se planirani tok radova poštuje i da se u narednih par dana očekuje postavljanje asfalta, što će dovesti funkcionalnost u Ulici Blaža Jovanovića na najveći mogući nivo.

On dodaje da je postojao isti problem i na Toplišu, ali da je adekvatno riješen, navodi i da će za par dana mehanizacija ući i u nasleje Ivanovići, gdje ć eistim redoslijedom biti riješen i problem tog naselja.

Pitali smo gospodina Mikijelja da li su predsjednici mjesnih zajednica upoznati sa sviom planovima raodva, kada je putna infratsruktura u pitanju.

"Predsjednici mjesnih zajednica su itekako upućeni, ali izgleda da građani ne žele da odu do tih predstavnika i pitaju za dinamiku određenih raodva, nego pokušavaju da na neki drugi način dođu do odgovora" kazao je Mikijelj.

Kada je riječ o Mažićima, Markovićima, Podostrogu i cijelom perifernom dijelu Budve, planom za narednu godinu je predviđena hidrostanica Lazi sa rezervoarom na vrhu navednog brda, koja je rješenje za vodosndabijevanje u tom dijelu opštine Budva.

Mikijelj se osvrnuo i na izjave mješatana Markovića i Ivanovića koje su objavljene juče i prekjuče u dnevno informativnoj emsiiji Polis.

"Da je taj gospodin došao u ovaj Skekretarijat i želio da se informiše o stanju i razvoju infrastrukture u tom dijelu Budve sigurno bi dobio odgovor, ali ovo mi više liči na početak određene kampanje, a ne na želju da se nešto uradi u toj mjesnoj zajednici, a mislim da je suština da se radi i unaprijeđuje, a ne da se bavimo politikom sa tog mjesta sa kojeg je i on juče dao izjavu za medije" istakao je.

Dugoročno rješavanje problema, a ne šminknje ulica jeste ono kako će se pristupiti svim problemima u našoj opštini, kada su u pitanju nadležnosti Sekretarijata za invetsicije sve dok sam ja na njegovom čelu i dok svoje funkcije obavlja tim ljudi koji se tu trenutno nalazi, zaključio je Mikijelj.