14-05-2015

Radovi u ulici Spaska

Radovi na izradi atmosferske kanalizacije u Spaskoj ulici u Budvi započeće danas, 14. maja, a sve shodno rješenju izdatom od strane Opštine Budva - Sekretarijat za gradsku infrastrukturu i ambijent, u skladu sa projektnom saobraćajnom signalizacijom i propisanim normama zaštite na radu.

Radovi u ulici Spaska | Radio Televizija Budva

Alternativni put za građane koji žive u toj ulici je kroz naselje Babin do, Prvomajskom ulicom. Radove će izvoditi Doo „Vukadinović Gradnja„