08-04-2019

Reagovanje Milijane Vukotić Jelušić na saopštenje Milije Sekulovića

Sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu mr Milijana Vukotić Jelušić reagovala je na tekst odbornika DPS-a Milije Sekulovića.

Reagovanje Milijane Vukotić Jelušić na saopštenje Milije Sekulovića | Radio Televizija Budva

"Za crnogorsko društvo će, nakon smjene dugogodišnje i u suštini jednopartijske vladavine, najteža biti obnova vrijednosnog sistema u kojem je bilo premalo mjesta za etičke i profesionalne standarde i njihovu primjenu u radu.

Politički folklor, koji je odavno prestao biti zabavan, a kojeg simboliše uglavnom disciplina pljuvanja u dalj, poprimio je osobine neargumentovane, nepolitičke rasprave i svaku vrstu oponiranja sveo na prizemne izjave", navela je u reagovanju Vukotić Jelušić.

Ona u saopštenju navodi da se pomenuta disciplina pljuvanja prenijela i na društvene mreže (čije pozitivne efekte svakako treba uvažavati), ali koje, kako dodaje, u isto vrijeme predstavljaju opasnost u kontekstu vođenja državne i lokalne politike.

"Sjetićete se da su i naši sudovi reagovali zbog nepriličnih objava pojedinih svojih članova, što mora biti signal svim službenicima i namještenicima u primjeni etičkog kodeksa u svom javnom, ali i privatnom djelovanju.

Svi bi trebalo da znamo da normativi etičkog kodeksa obavezuju službenike na zaštitu ličnog ugleda, čuvanje ugleda organa u kojima rade i zaštitu službenih informacija od upotrebe u privatne svrhe. Da ne govorimo o grubom kršenju zakona djelovanjem koje ima za cilj narušavanje dostojanstva, iznošenje lažnih i netačnih činjenica, te ugrožavanja prava na privatnost. To što će se društvenim mrežama u sekundi pronijeti nečija laž, svakako je neće pretvoriti u istinu, ali ozbiljno može naškoditi interesu javnosti i građana", navodi Vukotić Jelušić.

Ona u reagovanju ističe da nije problem da kao lokalni službenik iznesete negativno mišljenje ili da kao politički neistomišljenik napadnete nečiji profesionalni učinak.

"Problem je kada izrečene nesuvislosti i maligni stereotipi postanu sredstvo za borbu protiv interesa građana i pouzdanog izvršavanja zadataka u javnom, ne u ličnom, interesu. Tako se stvara atmosfera prividne ugroženosti, koja kasnije eskalira u još nesuvislije optužbe za mobing, politički revanšizam i šikaniranje ukoliko se i najbezazlenijim potezima pokuša uvesti red i disciplina u sistem koji postoji da bi služio građanima. Složićete se, atmosfera bogom dana za neradnike navikle na partijski kišobran.

Pismo koaliciji koje se našlo u medijima nije bilo namijenjeno javnosti, ali nije problem ni što je postalo javno, jer se u njemu ne dezavuišu ličnosti, već kritikuje službenička praksa, koja ne spada u domen privatnog.

To su očigledne granice razdvajanja pozitivne i negativne prakse, koju Vi mladi odborniče, nažalost, predstavljate, a sigurna sam da biste mogli više i bolje od toga.

Iako ovakve i slične manifestacije političkog djelovanja stvaraju osjećaj da ste u političkom i društvenom brlogu, ono što moje javno djelovanje čini smislenim i što mu daje svrhu je osjećaj da će čak i mali, ali uporni, pomaci najzad vratiti kredibilitet našoj lokalnoj samoupravi", zaključuje Vukotić Jelušić.