Radio Televizija Budva
Radio Televizija Budva Dobre vibracije sa pjene od mora
 
Najnovije
Sve vijesti
Sve vijesti
Društvo, 30-05-2017

Pomjeren početak sjednice SO Budva za danas u 15 sati

Predsjednik SO Budva Đorđije Vujović zakazao je devetu, redovnu sjednicu SO Budva za utorak, 30. maj.

Pomjeren početak sjednice SO Budva za danas u 15 sati

Kao prva na dnevnom redu od 53 tačke, je predlog Plana postavljanja privremenih objekata u Starom gradu i kontakt zoni Starog grada u Budvi (popločani platoi ispred bedema Starog grada, hotela Avala i Mogren prema Pizani) za period od 1.juna do 31. decembra ove godine.

Odbornici će raspravljati o izmjenama i dopunama Plana postavljanja privremenih objekata za teritoriju opštine Budva za period od 1.juna 2016. do 31. decembra 2018. godine, kao i Odluke o načinu postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na teritoriji opštine Budva.

Na dnevnom redu 9. sjednice naći će se Izvještaj o radu predsjednika Opštine Budva i radu organa lokalne uprave i službi za 2016. godinu, Rješenje o davanju saglasnosti na imenovanje glavnog administratora, te Odluka o uspostavljanju saradnje između Opštine Budva i slovenačke Opštine Kamnik.

Pred odbornicima će se naći i odluke o izmjenama i dopunama odluka o komunalnom redu, radnom vremenu, organizaciji i načinu obavljanja auto-taksi prevoza, te o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kao i načinu postupanja sa izgubljenim i napuštenim životinjama.

Veći broj tačaka dnevnog reda odnosi se na odluke o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele, razmjeni nepokretnosti i davanju saglasnosti za gradnju na dijelu urbanističke parcele.

Četiri tačke dnevnog reda odnose se na DOO Akademiju znanja.

Tako će odbornici raspravljati o davanju saglasnosti na imenovanje izvršnog direktora društva, Izmjene i dopune Cjenovnika za iznajmljivanje poslovnih prostorija i tehničke opreme, Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu i Program o izmjeni i dopuni Programa rada i finansijskog plana za 2017. godinu.

Raspravljaće se i o Izvještaju Komisije za raspodjelu sredstava o realizaciji sredstava budžeta Opštine Budva za 2015. godinu opredijeljenih za nevladine organizacije, kao i Izvještaju o realizaciji Lokalnog akcionog planaza postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Budva za 2015./2016. godinu.

Pred odbornicima će se naći Program o izmjeni i dopuni Programa rada i finansijskog plana Vodovoda i kanalizacije za 2017. godinu, Izvještaj o radu i Finansijski iskaz za 2016. godinu i izmjene Programa rada i Finansijskog plana za 2017. godine Mediteran reklama, te izvještaji o radu i finansijski izvještaji za 2016. godinu Narodne biblioteke Budva, Sportsko-rekreativnog centra i Mediteranskog sportskog centra.

Na 9. sjednici lokalnog Parlamenta, odbornici će raspravljati o Statutu Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, kao i o osnivanju Odbojkaškog kluba Budva.

Nekoliko tačaka dnevnog reda odnose se na razrješenja i imenovanja, odnosno rješenja o naknadama za rad u savjetima javnih ustanova i odborima direktora društava sa ograničenom odgovornošću.

Radio Budva će prenositi 9. sjednicu SO Budva.

M.M.

Podijeli ovaj članak

Imate komentar?