01-10-2020

Školska godina počela pod maskama, dio đaka se vratio u klupe

Školska godina počela pod maskama, dio đaka se vratio u klupePlanirano je da nastavu u školi pohađau đaci prvog, drugog, trećeg, četvrog, petog i šestog razreda osnovne škole i prvog razreda srednje škole, a ostali će nastavu pohađati online, uz konsultacije u školi na svakih 15 dana.

Prema preporukama Ministarstva prosvjete, u učionici u isto vrijeme ne smije biti više od 15 učenika. Poželjno je da imaju svi dvije maske u rezervi.

U jednoj školskoj klupi smije da sjedi samo jedan učenik, a takođe je neophodno održavati i fizičku distancu od najmanje dva metra.

Školski odmori koji budu predviđeni odvijaće se u istoj prostoriji u kojoj je držana nastava, dakle, đaci neće izlaziti u dvorište.

Predviđeno je svakodnevno mjerenje temperature učenika i zaposlenih prilikom ulaska u školu, a u svakoj učionici, u holovima i toaletima biće dozeri sa dezinfekcionim sredstvima.