14-06-2015

Skupština Zanatsko-preduzetničke komore

Nakon što je u Podgorici osnovano prvo strukovno Udruženje info-elektroničara Crne Gore, koje je podržala crnogorska Zanatsko-preduzetnička komora kao krovna organizacija zanatstva i srednjestaleške privrede u čijem će sastavu poslovati ovo novoosnovano Udruženje, u narednom periodu slijedi niz planiranih aktivnosti.

Skupština Zanatsko-preduzetničke komore | Radio Televizija Budva

Izvršni direktor Zanatsko-preduzetničke komore Crne Gore, Boris Marđonović gostujući u programu Radio Budve, istakao je da je u toku priprema Skupštine ZPK-e, pripremljena je i nova Stratgija do 2020. godine, gdje će se bazirati na aktivnosti vezane za majstorske kvalifikacije, za stručno obrazovanje, za posredovanje učenika u privredi, kao i za usluge za članstvo...

Kompletan razgovor možete poslušati u prilogu: