04-09-2018

Smanjena cijena komunalnih usluga

Usvajanjem Odluke o cijenama komunalnih usluga na današnjoj sjednici SO Budva smanjena je cijena svih komunlanih usluga za 10 odsto, kako za fizička, tako i za pravna lica.

Smanjena cijena komunalnih usluga | Radio Televizija Budva

Još nisu izjednačene cijene za fizička i pravna lica, iako je nedavno usvojen Zakon o komunalnim djelatnostima, ali ne i podzakonski akti koji to regulišu.

Direktor D.O.O. “Komunalno preduzeće” Radovan Bauk je kazao da će cijene biti izjednačene onog momenta kada podzakonski akti budu usvojeni i objavljeni u Službenom listu.

Za ovaj Predlog ZA je glasalo 19 odbornika, dva je bilo protiv, dok je uzdržanih odbornika bilo osam.