05-06-2020

Stipendija u vrijednosti od 4.500 eura za maturanta koji ponudi najbolju biznis ideju

U skladu sa dugoročnim opredjeljenjem usmjerenim ka stvaranju visokokvalitetnih kadrova Fakultet za biznis i turizam Budva stipendira i podstiče razvoj najtalentovanijih đaka i studenata.


Foto: FBT

S ciljem da najbolji od njih budu u potpunosti oslobođeni svih troškova studiranja, Upravni odbor Fakulteta za biznis i turizam Budva donio je odluku o raspisivanju konkursa za najbolju biznis ideju iz oblasti turizma radi dodjele studentske stipendije.

Fakultet za biznis i turizam Budva poziva maturante srednjih škola iz Crne Gore da konkurišu za besplatno studiranje na ovoj instituciji. Vrijednost stipendije je € 4.500,00 i odnosi se na pokriće svih redovnih troškova studiranja na Fakultetu za tri akademske godine. Stipendiju dobija kandidat čiji rad na temu “Moja biznis ideja u turizmu” bude ocijenjen najboljim, a konkurs traje do 20. juna tekuće godine.Kako su naveli iz Fakulteta za biznis i turizam, ideja treba da se elaborira i prezentira u pisanom obliku, a treba da sadrži:

- Naziv projekta/ biznis ideje
- Prikaz inicijatora projekta (do jedne strane kucanog teksta)
- Opis projekta (do tri strane kucanog teksta)
- Ekonomski efekti projekta (do dvije strane kucanog teksta)
- Rezime (do jedne strane kucanog teksta)
- Radovi se predaju u velikoj zapečaćenoj koverti na kojoj piše samo adresa Fakulteta, sa naznakom “Ne otvaraj – Moja biznis ideja!” (bez naznačenog imena pošiljaoca).

Unutar velike koverte nalazi se nepotpisan rad na temu “Moja biznis ideja u turizmu” i manja zapečaćena koverta sa svjedočanstvima i kontaktima autora (lični podaci autora, broj
telefona, mail adresa).

Rad se šalje poštom ili predaje na Fakultetu, a radove otvara i vrednuje tročlana mješovita ekspertska komisija, sastavljena od jednog profesora na Fakultetu, jednog studenta Fakulteta i jednog turističkog menadžera sa internacionalnim iskustvom u turizmu, koju imenuje Dekan i koja vrši rangiranje prispjelih radova.

Rang lista radova se dostavlja Dekanu, koji odobrava njeno objavljivanje na sajtu Fakulteta. Po objavljivanju Rang liste, Komisija, u prisustvu Dekana i predsjednika Upravnog odbora Fakulteta, otvara koverte sa podacima i svjedočanstvima, te radovi dobijaju Autora.

Nakon sedam dana od objavljivanja Rang liste radova, Komisija poziva kandidate sa urednom dokumentacijom na intervju po pitanjima iz elaborirane biznis ideje.

Vrednovanje u Rang listi kandidata se vrši po sljedećim parametrima:

Maksimalan broj poena za rad: 40 poena
Maksimalan broj poena po osnovu uspjeha u školi: 40 poena
Maksimalan broj poena na bazi intervjua: 20 poena

Pobjednički rad biće objavljen i u časopisu “Putovanja”.

Detaljnije informacije o načinu prijavljivanja i potrebnoj dokumentaciji mogu se pronaći na web adresi http://www.fbt-budva.com/index.php?lang=me, putem e-mail adrese: [email protected], na telefonske brojeve: +382 67 241 977; +382 67 280 700; +382 69 050 243, te lično u Studentskoj službi fakulteta.

Takođe obavještavaju zainteresovane za upis u I i IV godinu studija, odnosno upis na osnovne i specijalističke studije, da za rano prijavljivanje na pomenute godine studija, u periodu od 5-og do 20-og juna tekuće godine, odobravaju popust od 10% na osnovnu cijenu školarine, ukoliko se prva rata uplati odmah, a u slučaju avansnog plaćanja odobrava se dodatni popust od 10%.