28-09-2020

Sunce - Stefan Grloman

Jutros posjetih manastir Praskvicu, to je prvo mjesto na koje sam otišao izašavši iz kuće. Iz jedne u drugu svoju kuću. Radosno je bilo koračati ka vratima crkve jer se u ova doba, rane jeseni sunce rađalo baš u paraleli sa zvonikom - tačka istoka - izlaska sunca nalazila se iznad manastira i meka jutarnja toplota grijala mi je lice i obasjvala dom moje duše - crkvu Svetog Nikole.

Sunce - Stefan Grloman | Radio Televizija Budva

Pomislih na jedno - kako se oltari Pravoslavnih hramova nalaze okrenuti ka istoku, i poklonivši se pred oltarom, okrenuo sam se ka vratima i išao, shvatio sam - tačno u pravcu zapada - tamo gdje sunce zalazi i prišapnuo sam Bogu: Gospode pomozi mi da sa svjetlošću koračam ka svakoj tmini.Pomilova me jutros sunce, nakon dugih dana kiše od "Juga", sa mora, vlage i prve hladnoće nakon ljeta... Pomilova me Sunce kome se neobično jako radujem. Tako valjda svaki čovjek - nakon muke raduje se slobodi. Nema slobode bez muke. Nema velike radosti bez velike tuge.

Stefan Grloman