09-07-2020

Svaki deseti stanovnik ima životno osiguranje

Broj aktivnih polisa životnog osiguranja na kraju 2019. godine iznosio je 62.308, a građani su lani potpisali novih 21.600 polisa, pokazuje godišnji Izvještaj Agencije za nadzor osiguranja koji se nalazi u skupštinskoj proceduri.

Svaki deseti stanovnik ima životno osiguranje | Radio Televizija Budva

Foto: Ilustracija
To praktično znači da su stanovnici Crne Gore počeli u masovnijem broju da se životno osiguravaju, pa sada svaki deseti stanovnik naše države ima polisu životnog osiguranja.

U posmatranom periodu kod osiguranja života stornirane su 7.842 polise, a redukovano 768 polisa. Godinama nazad, nezainteresovanost crnogorskih građana za životna osiguranja predstavljala je problem na ovom tržištu.

Prema Izvještaju, 2019. je rekordna godina za osiguranje u Crnoj Gori i po pitanju fakturisane premije osiguranja i po pitanju rasta na godišnjem nivou.

“Ukupna bruto fakturisana premija na crnogorskom tržistu osiguranja u 2019. godini iznosila je 94,7 miliona eura, što predstavija rast od 9,1 odsto u odnosu na 2018. Ukupna penetracija je veća u odnosu na 2018. godinu i iznosila je 1,93 odsto, dok je gustina osiguranja iznosila 152,3 eura i zabilježila je rast od 9,2 odsto u poređenju sa 2018. godinom”, navodi se u Izvještaju.

Iako je lani zabilježena rekordna godina, Agecija za nadzor osiguranja ipak konstatuje da su pokazatelji osiguranja na znatno nižem nivou nego u EU.

“U 2019. godini pokazatelj gustine životnih osiguranja iznosio je 27,5 eura po glavi stanovnika, dok je pokazatelj gustine neživotnih osiguranja iznosio 124,8 eura po glavi stanovnika. Gustina osiguranja u Crnoj Gori je još uvijek na znatno nižem nivou u poređenju sa prosjekom zemalja članica EU, gdje je, prema posljednjim raspoloživim podacima, u 2018. godini taj pokazatelj iznosio 2.170 eura”, precizira se u Izvještaju.

Sektor osiguranja je u 2019. godini nastavio profitabilno poslovanje sa svih devet kompanija za osiguranje koja su ostvarila ukupnu neto dobit u visini od 8,3 miliona eura, a u tim kompanijama je zapošljeno 853 radnika.