23-02-2016

U Budvi dovoljno grobnih mjesta

Novo gradsko groblje iza gradske kapele i crkve Svete Petke, pod ingerencijom je pogrebnog preduzeća. Izgradnja kompletne infrastrukture odvijaće se u tri faze.

U Budvi dovoljno grobnih mjesta | Radio Televizija Budva

Do sada je završena prva faza sa 258 grobnih mjesta po cijeni od 4800 eura rekao je direktor Pogrebnog preduzeća Budva Božidar Milović u razgovoru sa Jasnom Bezarević.

Opširniji prilog možete čuti u Budvanskoj hronici na talasima Radio Budve, od 17:30 sati.