29-03-2019

U Budvi trenutno boravi preko tri hiljade turista

U Budvi trenutno boravi 3.222 turista, iz Turističke organizacije Budva (TOB) su saopštili da je od ukupnog broja gostiju, stranih 3.086.

U Budvi trenutno boravi preko tri hiljade turista | Radio Televizija Budva

Prema podacima TOB-a, u hotelima je smješteno 1.515.stranih i 136 domaćih turista.

U privatnom smještaju se nalazi 1.571 turista.

S obzirom da na Budvanskoj rivijeri ne postoji precizan statistički podatak o broju gostiju u privatnom smještaju, navodi se samo procjena broja gostiju koji borave u toj vrsti smještaja.