30-06-2020

U S. Makedoniji najveći broj aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika

U regionu je najveći broj aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika registrovan u Sjevernoj Makedoniji, na drugom mjestu je Bosna i Hercegovina (BiH), a na trećem Crna Gora.U Sjevernoj Makedoniji registrovan je 171 aktivno oboljeli na 100 hiljada stanovnika, u BiH 53, a u Crnoj Gori 35 aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika.

Na četvrtom mjestu je Albanija sa 33 aktivno oboljela na 100 hiljada stanivnika, Srbija sa 23, Hrvatska sa 13 i Slovenija sa pet aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika.

Agencija MINA stopu aktivnih slučajeva u Srbiji računa na osnovu broja aktivno oboljelih, koji je dostupan na sajtu www.covid19.rs i broja stanovnika te države, koji prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, iznosi 6,98 miliona.

U regionu je najviše zaraženih koronavirusom u odnosu na broj stanovnika registrovano u Sjevernoj Makedoniji, na drugom mjestu je Srbija, a na trećem BiH.

U Sjevernoj Makedoniji je registrovano 3.045 zaraženih na milion stanovnika, u Srbiji 2.086, a u BiH 1.265 zaraženih na milion stanovnika.

Na četvrtom mjestu je Albanija sa 880 inficiranih na milion stanovnika, zatim slijedi Crna Gora sa 870, Slovenija sa 773 i Hrvatska sa 683 inficirana na milion stanovnika.

Broj inficiranih izražava se na milion stanovnika radi kvalitetnijeg upoređivanja.

U odnosu na broj inficiranih najveća smrtnost je u Sloveniji, 6,94 odsto, Sjevernoj Makedoniji 4,77 odsto, slijedi BiH sa 4,03 odsto i Hrvatska sa 3,84 odsto.

Stopa smrtnosti u Albaniji je 2,09, Crnoj Gori 2,01 i Srbiji 1,9 odsto.

Najviše testiranih u odnosu na milion stanovnika je u Srbiji, 56.268 na milion stanovnika, na drugom mjestu je Slovenija sa 48.605, a na trećem mjestu je Crna Gora sa 29.972.

Na četvrtom mjestu je Sjeverna Makedonija sa 28.670 testiranih na milion stanovnika, slijedi BiH sa 25.854 i Hrvatska sa 19.163 testirana na milion stanovnika.

Ukupan broj oboljelih od COVID 19 u Crnoj Gori od početka dešavanja je 548, a trenutno je aktivan 221 slučaj.


Izvor i grafika: https://mina.news