04-07-2020

U S. Makedoniji najveći broj aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika

U regionu je najveći broj aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika registrovan u Sjevernoj Makedoniji, na drugom mjestu je Bosna i Hercegovina (BiH), a na trećem Crna Gora.


U Sjevernoj Makedoniji registrovana su 174 aktivno oboljela na 100 hiljada stanovnika, u BiH 72, a u Crnoj Gori 62 aktivno oboljela na 100 hiljada stanovnika.

Na četvrtom mjestu je Albanija sa 37 aktivno oboljelih na 100 hiljada stanivnika, Srbija sa 34, Hrvatska sa 20 i Slovenija sa osam aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika.

U Srbiji je broj aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika u stvari broj hospitalizovanih na 100 hiljada.

U regionu je najviše zaraženih koronavirusom u odnosu na broj stanovnika registrovano u Sjevernoj Makedoniji, na drugom mjestu je Srbija, a na trećem BiH.

U Sjevernoj Makedoniji su registrovana 3.333 zaražena na milion stanovnika, u Srbiji 2.267, a u BiH 1.492 zaražena na milion stanovnika.

Na četvrtom mjestu je Crna Gora sa 1.143 inficirana na milion stanovnika, zatim slijedi Albanija sa 979, Slovenija sa 811 i Hrvatska sa 758 inficiranih na milion stanovnika.

Broj inficiranih izražava se na milion stanovnika radi kvalitetnijeg upoređivanja.

U odnosu na broj inficiranih najveća smrtnost je u Sloveniji, 6,61 odsto, Sjevernoj Makedoniji 4,82 odsto, slijedi Hrvatska sa 3,65 odsto, i BiH 3,48 odsto.

Stopa smrtnosti u Albaniji je 2,13, Srbiji 1,93, i Crnoj Gori 1,81 odsto.

Najviše testiranih u odnosu na milion stanovnika je u Srbiji, 62.219 na milion stanovnika, na drugom mjestu je Slovenija sa 51.040, a na trećem mjestu je Crna Gora sa 33.119.

Na četvrtom mjestu je Sjeverna Makedonija sa 31.795 testirana na milion stanovnika, slijedi BiH sa 28.034 i Hrvatska sa 20.629 testiranih na milion stanovnika.

Ukupan broj oboljelih od COVID 19 u Crnoj Gori od početka dešavanja je 720, a trenutno su aktivna 392 slučaja.