21-02-2020

U utorak 32. sjednica SO Budva po hitnom postupku

Predsjednik SO Budva, Krsto Radović zakazao je održavanje 32. sjednice lokalnog parlamenta za utorak, 25. februar 2020. godine sa početkom u 10h u sali Opštine Budva.

U utorak 32. sjednica SO Budva po hitnom postupku | Radio Televizija Budva

Za ovu sjedniu predložene su dvije tačke dnevnog reda:

- Predlog Odluke o poništenju Amandmana podnešenog na Program investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2020. godinu

- Predlog Odluke o poništenju Amandmana podnešenog na Program uređenja prostora opštine Budva za 2020. godinu