22-03-2020

Uskoro nove tribine Grad teatra Budva

"Cjeneći veliki doprinos kulturi koji daje festival "Grad teatar", sa željom da pomognemo održavanje ovog značajnog festivala, kroz niz kontakata sa renomiranim proizvođačima tribina uz konsultativne usluge nadzora i tehničkih lica zaposlenih u JU „Grad teatar“ postigli smo dogovor da se ubrzo započne sa izradom novih tribina za potrebe održavanja Festivala u Starom gradu u Budvi", kazao je za portal RTV Budva, zamjenik sekretara Sekreterijata za komunalno stambene poslove, Aleksandar Popović.Radi se o tribinama čiji je proizvođač renomirana njemačka firma „Layher“ koje predstavlja jednu od vodećih firmi u oblasti opremanja i ugradnje tribina na prostorima Evrope, sa svim neophodnim sertifikatima kvaliteta ugrađene opreme i izvedenih radova.

Stolice koje će biti montirane na tribini biće proizvedene od strane renomiranog italijanskog proizvođača koje između ostalog ispunjava najstrože kriterijume UEFA i FIFA sertifikacije.

Kako je navedeno, tribina će biti prilagođena za korišćenje i osobama smanjene pokretljivosti, dok cjelokupna vrijednost nabavke iznosi 69.000,00 €.

Izabrani izvođač radova je D.O.O. “Grand Design” iz Podgorice, a planirani završetak nabavke i opremnaj tribine je do početka ljetnje turistčke sezone.Dimenzije tribine:

Dubina tribine: 13,90m

Širina tribine (zaključno sa trećim redom): 10,00m

Širina tribine (četvrti i peti red): 12,05m

Širina tribine (od petog reda do vrha tribine): 10,00m Visina prvog reda sjedenja: 0,80m

Razmak između redova: 0,86m

Broj sjedećih mjesta: 200
Detalj penjanja na platformu (za potrebe režije):Prolaz se sastoji od aluminijskih-stepenica (zeleno na skici), sa kojih se stupa na platformu od dva patosa, sa kojih se dalje „lopovskim“ merdevinama dolazi do prolaznog poda sa poklopcem.

Merdevine se mogu sklanjati i donositi po potrebi da ne bi bile korišćene u pogrešne svrhe ili ukradene.Karakteristike materijala koji se ugrađuje:

Svi čelični elementi su toplo pocinkovani

Svi cevni elementi su olaskšani napravnljeni do čelika visoke čvrstoće S460MH

Potasi su perforirani, nosivosti do 5kN

Stolice su izrađene od viskovredne plastike i vatrootporne su, ispitana prema svim važećim evropskim standardima (EN12727)

Klupice su izrađene od kombinacije drveta i aluminijuma, izrazito otporne na atmosferske uslove

Bočne, kao i leđna ograda na samoj tribini su izrađene prema EN standardima za zaštitu (child protect). Ispred prvog reda je postavljena ograda od skelskih elemenata (cevi), da ne
bi smanjila vidljivost.

Napomena: Standardi prema kojima se izrađuju tibine su EN13814 za privremene konstrukcije.

Težina: Jedna tribina sa skice je teška 7.700,00 kg

U nastavku možete vidjeti neke od tribina koje je njemačka firma „Layher“ napravila:


Foto: Printscreen/Sekreterijat za komunalno stambene poslove Budva