15-08-2014

Vodovod i kanalizacija: Obavještenje

U susret novim cijenama za troškove vode i kanalizacije u toku je akcija koja omogućava potrošačima plaćanje trenutnih ili ukupnih dugovanja prema sada važećem cjenovniku.

Vodovod i kanalizacija: Obavještenje | Radio Televizija Budva

Posebno se apeluju potrošači koji imaju zaduženja koja prelaze sumu od 150€, da se akciji odazovu što prije, kako bi osim osnovnog, dio duga mogli da isplate i u ratama, a prema Ugovoru koji je prethodno neophodno da potpišu sa preduzećem „Vodovod i kanalizacija“ Budva.

Ukoliko inkasant nije bio u prilici da iz bilo kojeg razloga očita stanje na vašem vodomjeru, takvu informaciju možete dostaviti na tel: 033 403 304; mailom na: [email protected] ili ukoliko ste raspoloženi stanje očitate sami i potrošene kubike lično prijavite na šalteru preduzeća Trg sunca 1.

DOO “Vodovod i kanalizacija” takođe apeluje i na vlasnike jedinica za stanovanje (stanova) koji u istom prostoru posjeduju dva ili više mjerna instrumenta i isto toliko taksi na računu da se lično jave službi za fakturisanje „Vodovoda“ kako bi pomenuta taksa bila regulisana uz samo jedan mjerni instrument i uz samo jednu šifru vlasnika pomenutog stana.