18-09-2020

Vujičić: Za vrijeme Divanovića izdato više od 50 saglasnosti za gradnju po nevažećim planovima

"Za vrijeme upravljanja gradom, od strane predsjednika Nikole Divanovića, glavni gradski arhitekta izdao je tokom jula, avgusta i septembra mjeseca 2020. godine preko 50 rješenja o saglasnosti, za izgradnju objekata na osnovu isteklih nevažećih planova", kazao je predstavnik Građanske akcije, Božidar dr. Vujičić.


Foto: Arhiva, Portal RTV Budva

Sva rješenja su, prema njegovim riječima, izdata falsifikovanjem isteklih nevažećih planova.

"Veliku podršku da falsifikuju planove, predsjednik opštine i glavni gradski arhitekta, imali su od bivšeg premijera Duška Markovića koji se izjasnio da su istekli planovi i dalje važeći, kao i od kompletnog tužilaštva koje funkcioniše u v.d. stanju i konstatuje isto kao i bivši predsjednik Vlade da su planovi kojima je istekao rok važenja i dalje važeći. Srećna okolnost za Crnu Goru, posebno Budvu, kad je u pitanju falsifikovanje planova je da se vlast promjenila i da će Crna Gora dobiti novog ministra Ministartsva održivog razvoja i turizma,  koji neće dozvoliti dalje falsifikovanje preko 300 urbanističkih planskih dokumenata, koji su se falsifikovali za vrijeme Duška Markovića", naveo je Vujičić.

Kako je on istakao, ostaje da se vidi u narednom periodu, hoće li nova vlast u Budvi nastaviti postupak po izdatim saglasnostima glavnog gradskog arhitekte, postavljenog od strane predsjednika opštine Nikole Divanovića, te kako dodaje, hoće li izdati ostale neophodne saglasnosti i naplatiti komunalije, kako bi investitori mogli da grade na osnovu isteklih nevažećih planova ili će postupiti u skladu sa zakonima Crne Gore, vladavinom prava, zaštitom životne sredine i održivim razvojem i obustaviti dalji postupak, odnosno poništiti izdata rješenja glavnog gradskog arhitekte.

"Hoće li nova vlast u Budvi, otpočeti sa izradom ovih planskih dokumenata ili će koristiti nevažeće planove. Najveća odgovornost je svakako na budućeg predsjednika opštine Budva jer na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi, predsjednik opštine dužnost obavlja profesionalno, svečano se obavezuje da će dužnost obavljati u skladu sa Ustavom i zakonom i odgovoran je za izvršenje zakona", zaključio je Vujičić.