28-02-2020

WTE predaje Budvi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

Njemačka kompanija za pružanje uslužnih djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine WTE, povezano društvo EVN AG, izgradilo je na osnovu međunarodnog tendera iz 2014. u Crnoj Gori postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa pumpnim stanicama i cjevovodima za grad i od tada preuzelo upravljanje postrojenjem.

WTE predaje Budvi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda | Radio Televizija Budva

Planirana nadogradnja sistema (Sveti Stevan, Buljarica, Petrovac itd.) nije realizovana, jer Opština Budva, nasuprot tvrdnjama, nije ispunila ugovorne obaveze, što je između ostalog dovelo do toga da WTE u maju 2018. raskine Ugovor o planiranju, izgradnji, finansiranju i rukovođenju.

Od tog momenta WTE više nije imao obavezu da dalje upravlja postrojenjem, ali je uprkos tome izrazio spremnost da obezbijedi funkcionisanje postrojenja još 19 mjeseci.

Preduzeće je okončalo svoje aktivnosti krajem januara, te prepustilo rukovođenje Opštini Budva koja je od tog trenutka preuzela na sebe isključivu odgovornost za njegov rad, uz pomoć obučenih radnika koje jesama kandidovala za obuku a koju je sproveo WTE.WTE nije (suprotno tvrdnjama) za sebe zadržao nijednu informaciju ili dokument. Opština raspolaže svom neophodnom dokumentacijom, kao i informacijama o tome, kako i gdje se može nabaviti pogonski materijal. Osim toga, WTE je ponudio savjetodavnu pomoć u vanrednim situacijama i nakon 31. januara.

Razlog za prijevremeno raskidanje ugovora su prije svega nenamirena potraživanja Opštine Budva koja nisu plaćana godinama. Nakon raskidanja ugovora, pregovori su trajali godinu i po dana. WTE je više puta produžavao rok, u nadi da će se iznaći sporazum. Budući da dugovi do danas nisu izmireni, a pregovori propali, sada je izvršena predaja postrojenja, na koju je WTE takođe imao pravo, u skladu sa posljednjim uslovima pregovora.

Rezultat Zajednička komisije je izostao: Opština do ugovorenog krajnjeg roka (jul 2019. godine), suprotno sporazumu u vezi nastavka pregovora, nije u potpunosti ispunila svoja zaduženja u Komisiji osnovanoj maja 2019 koja samim tim nije mogla da obavi svoje zadatke.

Iz tog razloga je WTE imao pravo da momentalno prekine upravljanje pogonom zbog manjkavog rada Komisije. Suprotne tvrdnje naprosto nisu tačne, kao ni saopštenje Opštine da je Komisija postigla saglasnost o iznosu potraživanja.

Stanovište Opštine da investicioni ugovor DBFO (projektovanje-izgradnja-finansiranje-upravljanje) nije raskinut je netačno i neosnovano. Ugovor je raskinut maja 2018. godine iz važnog razloga sa trenutnim dejstvom, jer ga opština niz godina nije poštovala. Od tog trenutka je upravljanje postrojenjem zasnovano isključivo na dobroj volji i predusretljivosti WTE.

Vlasnik upotrebne dozvole nije WTE, nego Opština Budva koja je imala dovoljno vremena da se pripremi za upravljanje postrojenjem. U periodu između maja 2019. i januara 2020 Opština Budva je više puta opominjana da rok ističe, te je nuđena ponovna obuka njenim zaposlenima za rad na postrojenju. Radnici Opštine su obučeni za rad 2018. godine, nakon što je ugovor raskinut. Krajem 2019. godine je ponuđena dodatna obuka, koja nije iskorištena. Tek nakon što je WTE, kako je dugo najavljivano,okončao rad i napustio postrojenje, Opština je preduzela prve korake da obezbijedi prečišćavanje otpadnih voda grada Budve.

Zahtjev Opštine o upisu postrojenja u katastar nije ispunjen već i zato što Opština nije izvršila pripremne radnje (pribavila odobrenja) iz svoje nadležnosti. Osim toga je potpuno besmisleno da se WTE upisuje u katastar kao vlasnik postrojenja.

Investicija u visini od oko 60 miliona eura ja obezbijeđena garancijama Opštine Budva, Crne Gore i Njemačke. WTE je krajem decembra aktivirao garancije Crne Gore i Opštine Budva. Dok je Crna Gora već izvršila plaćanje, Opština Budva i dalje odbija da izmiri nenamirena potraživanja. WTE je stoga preduzeo neophodne pravne korake za zaštitu svojih interesa.