14-03-2019

Za devet godina tri puta više oboljelih od karcinoma u Crnoj Gori

Da karcinom postaje sve veći problem u svijetu, ali i u Crnoj Gori, govori sve veći broj novootkrivenih slučajeva oboljelih od raka, kojih je, prema riječima direktora Klinike za onkologiju i radioterapiju dr Vladimira Todorovića, sada čak 2.000 i to samo na Onkologiji Kliničkog centra Podgorica, dok ih je devet godina ranije bilo oko 600, piše Pobjeda.

Za devet godina tri puta više oboljelih od karcinoma u Crnoj Gori | Radio Televizija Budva

On je na konferenciji, na kojoj je predstavljen Evropski kodeks protiv raka inicijativa Evropske komisije za informisanje građana o preventivnim mjerama koji je preveo i adaptirao Institut za javno zdravlje, rekao da se godišnje na klinici na čijem je čelu obavi više od 28.000 pregleda.

“Za liječenje raznih vrsta tumora svakog mjeseca izdvaja se 550.000 eura”, rekao je Todorović, naglasivši da je Klinički centar nabavio novi linearni akscelerator (aparat za zračenje), te da je u planu nabavka još tri takva.

Govoreći o Evropskom kodeksu protiv raka, rukovodilac Registra malignih neoplazmi iz Instituta za javno zdravlje Rajko Strahinja naveo je da on sadrži 12 preporuka koje većina ljudi može poštovati bez posebnih vještina ili savjetovanja.

Među njima su savjeti da se ne koristi duvan, da građani budu fizički aktivni, zdravo se hrane, zatim da se ne pije alkohol ili bar ograniče količine, kao i izbjegavanje pretjeranog izlaganja suncu. Preporučuje se i uključivanje djece u program vakcinacije protiv hepatitisa i HPV virusa, kao i učestvovanje odraslih u skrining programima.

“Što se više preporuka poštuje, to je manji rizik od nastanka raka. Procjenjuje se da bi se gotovo polovina svih smrtnih slučajeva povezanih sa rakom u Evropi mogla spriječiti kada bi se poštovale ove preporuke”, rekao je Strahinja.

Dodatni značaj preporuka, prema njegovim riječima, je što one, pored zaštite od raka, doprinose i zaštiti od drugih glavnih uzroka obolijevanja, umiranja i invalidnosti u EU, ali i Crnoj Gori kao što su kardiovaskularne, respiratorne i šećerne bolesti.

Prevencija raka, kako je naglasio Strahinja, najuspješnija je kada se vladinim politikama i aktivnostima olakšava donošenje zdravih odluka i štite građani od uzročnika raka.

“Potrebno je više politika kojima bi se otežavala kupovina i pušenje duvana, a omogućavala fizička aktivnost i zdrava ishrana”, rekao je Strahinja. Kodeks je, kako je kazao, objavljen na sajtu Instituta i dostupan za sve.

Izabrani doktor za odrasle Doma zdravlja Podgorica Kenan Katana osvrnuo se na značaj primarne zdravstvene zaštite, naglasivši da su izabrani doktori prvi kojima ljudi iznesu tegobe, požale se i koji nakon toga trasiraju put ka daljim stavkama u sisitemu zdravstvu.

“Poenta posla je da kroz rad izabranih ljekara i savjetovališta pokušamo da utičemo na promjenu loših navika kod ljudi”, rekao je Katana.