12-08-2019

Za idejno arhitektonsko rješenje budvanskog šetališta 60.000 eura

Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Direktorat Glavnog državnog arhitekte, u saradnji sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Opštinom Budva, tokom septembra 2019. godine, objaviće međunarodni, javni, jednostepeni konkurs za idejno arhitektonsko rješenje za šetalište u Budvi koje će obuhvatiti zaleđe Slovenske plaže i plaže u Bečićima, uključujući i njihovo povezivanje.

Za idejno arhitektonsko rješenje budvanskog šetališta 60.000 eura | Radio Televizija Budva

Cilj konkursa, kako je najvljeno iz resornog Ministarstva, je otvaranje mogućnosti za kreiranje kvalitetnih i inovativnih predloga funkcionalnog i oblikovnog rješavanja Budvanskog šetališta, kao najznačajnije pješačke komunikacije – promenade tipa „lungo mare“.

Inače je, kako dodaju, poznato da je to nazaobilazni atribut i element prepoznatljivosti mediteranskih naselja za koji, u ovom slučaju, kroz konkursna rješenja treba osmisliti adekvatnu fizionomiju.


Arhitektonsko rješenje uređenja zone šetališta, kao dominantnog urbanističkog obilježja Budve i Bečića, treba istovremeno da bude i impuls za adekvatna rješenja na planu sanacije zatečenog stanja u prostoru, posebno u kontaktnim zonama duž Budvanske rivijere, pojašnjavaju u najavi konkursa, a u nastavku pišu sljedeće:

O Budvi i značaju uređenja šetališta

Tragovi helenske Butue, stari više od 2,5 milenijuma, svrstavaju Budvu među najstarija naselja sa kontinuiranim trajanjem na Jadranu. Dramatični susret planina i mora na Budvanskoj rivijeri, sa plažama koje su i zvanično proglašavane najljepšim u Evropi, ekskluzivnim hotelima (Sveti Stefan, Miločer, i dr.), čine Budvu turističkim brendom Crne Gore i jednom od prestižnih destinacija Mediterana.

Budvansko područje dio je Crnogorskog primorja, koje je specifično po svom geomorfološkom i pejzažnom diverzitetu. Opštinu Budva, sa nešto manje od 35.000 stalnih stanovnika, karakterišu tipične sezonske oscilacije, kada je u Budvi prisutno i do 150.000 ljudi, usljed velikog broja turista tokom ljetnjih mjeseci, u kojima dolazi do izražaja neadekvatno prisustvo i kapaciteti javnih prostora, čiji funkcionalni i sociološki aspekti u prethodnom periodu nisu bili prepoznati.

U urbanističkom smislu, rast ovog naselja sa izuzetno dinamičnom izgradnjom više je pratila briga za profitom nego osjećaj urbanističkog reda i potrebe za očuvanjem ambijentalnih vrijednosti i uređenjem javnih prostora. Tome svjedoči i trenutno stanje predmetnog javnog prostora, za koji će se kroz ovaj konkurs tražiti kreativna i inovativna rješenja od domaćih i inostranih arhitekata.

Upravo se od šetališta Budva - Bečici očekuje da postane i u funkcionalnom i u društvenom smislu integrišući element intenzivno izgrađenog zaleđa i da ponudi neophodni kvalitativni iskorak u odnosu na dosadašnju praksu njegovog korišćenja i uređenja.

Žiri i nagrade

Vrednovanjem konkursnih radova baviće se međunarodni žiri od sedam članova. Predviđen je nagradni fond u ukupnom iznosu od oko 60.000 eura, dok će broj i iznos pojedinih nagrada biti definisan u raspisu Konkursa. Način dostavljanja konkursnih radova, kao i ostali relevantni detalji, biće saopšteni takođe u raspisu Konkursa.