11-07-2019

Za nastavak projekta opredijeljeno 112 hiljada EUR

Za nastavak projekta pod nazivom Unaprijeđenje konkurentnosti privrede u Crnoj Gori, koji realizuju Ministarstvo ekonomije i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), za ovu godinu je opredijeljeno 112 hiljada EUR

Za nastavak projekta opredijeljeno 112 hiljada EUR | Radio Televizija Budva

Iz Ministarstva ekonomije su kazali da će podrška razvoju sektora privrede, procesa strateškog planiranja razvoja jedinica lokalne samouprave, kao i razvoja nacionalnog brenda i ove godine biti u fokusu zajedničkog projekta tog Vladinog resora i UNDP-a.

Ministarstvo i UNDP taj projekat realizuju od 2014. godine.

Iz Ministarstva su saopštili da su direktorati za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljane EU fondovima, za razvoj i za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača opredjelili 85 hiljada EUR, dok će ukupan budžet za projekat sa kontribucijom UNDP-a iznositi 112 hiljada EUR za ovu godinu.

„Cilj projekta je jačanja sektora mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, kao i klastera, unaprjeđenje saradnje sa jedinicama lokalne samouprave i njihovog planiranja razvoja na strateški način i unaprijeđenje konkurentnosti države i njene bolje vidljivosti i prepoznatljivosti na stranom tržištu“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su dodali da su rezultati realizacije projekta u prethodnom periodu, koji se odnose na podržana preduzeća, veću transparentnost državnog aparata i kvalitetno izrađene strateške planove razvoja lokalnih samouprava, dobra osnova za nastavak realizacije projekta.

Oni su poručili da će se i ove godine nastaviti realizacija navedenih aktivnosti, uz mogućnost da se njihov broj proširi, u skladu sa zahtjevima i predlozima preduzeća i lokalnih samouprava, kao krajnjih korisnika podrške.