10-12-2018

Zabrinutost zbog stanja rijeke Tare

Svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF) uputila je Evropskoj komisiji pismo zabrinutosti o stanju rijeke Tare u dijelu sliva koji je, kako je saopšteno iz te organizacije, devastiran uslijed izgradnje autoputa Bar – Boljare.

Zabrinutost zbog stanja rijeke Tare | Radio Televizija Budva

WWF u pismu navodi da je zabrinut zbog trenutnog stanja Tare, "naročito u kontekstu odsustva poštovanja zaštite rijeke na nacionalnom i međunarodnom nivou te zbog privremenog izmještanja korita kao najgoreg oblika njene regulacije, te odlaganja velikih količina otpada koji nastaje u toku izgradnje autoputa na obali Tare"

"Pored ovoga, u pismu se posebno ističe zabrinjavajuća činjenica da je većina dokumentacije u vezi izgradnje autputa, a koja je neophodna za adekvatnu javnu kontrolu, proglašena - tajnom", navodi se u saopštenju.

Iz regionalnog ogranka WWF-a, WWF Adrije, traže od EK da pozove Vladu Crne Gore da hitno zaustavi dalju izgradnju dionice autoputa koja je dovela do devastacije Tare i da hitno otkloni i smanji sve postojeće negativne uticaje izgradnje autoputa na životnu sredinu i sanira devastirano korito rijeke.

"U svijetlu otvaranja poglavlja 27, WWF je pozvao EK da osigura javnosti pristup svim infromacijama u vezi stanja životne sredine u skladu sa međunarodnim i EU standardima i sprovođenje adekvatne i transparentne procjene svih postojećih i potencijalnih budućih negativnih uticaja izgradnje autoputa Bar – Boljare na životnu sredinu", kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Tara posebno važna za Crnu Goru, ali i za cijelu Evropu.

"Osim što je na UNESCO-voj listi rezervata biosfere, kao dio Nacionalnog parka Durmitor je proglašena i za UNESCO-vo svjetsko naslijedje, a i dio je Emerald mreže kao rijeka koja je zaštićena Deklaracijom koju je Skupština Crne Gore usvojila 2004. godine", navodi se u saopštenju.

WWF je jedna od najvećih i najuglednijih svjetskih nezavisnih organizacija za zaštitu prirode, sa skoro pet miliona pristalica i globalnom mrežom aktivnom u više od 100 država.