27-03-2015

Zavjet moje majke

Duboko emotivan sa jedne, a vrlo kritički nastrojen prema odnosima u porodici i samom sebi, odlike su romana Zavjet moje majke, Jovana Boškovića sa kojim je razgovarala Milijana Mijuskovic.

Zavjet moje majke | Radio Televizija Budva

Opširnije u prilogu: