19-02-2016

Završen obračun sredstava po osnovi nadoknadi za majke sa troje i više djece

Ministarstvo rada i socijalnog staranja završilo je obračun sredstava po osnovi nadoknadi za majke sa troje i više djece i za roditelje čija su djeca korisnici lične invalidnine.

Završen obračun sredstava po osnovi nadoknadi za majke sa troje i više djece | Radio Televizija Budva

- Danas je završen obračun za 7.270 rješenja po osnovu nadoknade za majke sa troje i više djece i blizu 1.200 rješenja za roditelje čije je dijete korisnik lične invalidnine, a ukupan iznos sredstava za tu isplatu je preko dva miliona eura, kazala je ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačevič.

Prema njenim riječima za obradu podataka je bilo potrebno vremena, a očekivanja su da će sljedećeg mjeseca biti obezbijeđen viši iznos sredstava jer je je ostalo donošenje još preko 13 hiljada rješenja koja su vezana za korisnike sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

- Od preko 13.700 zahtjeva sa evidencije ZZZ do danas smo uspjeli da odradimo oko dvije hiljade, jer je potrebno dodatno vrijeme za dostavljanje konačne potvrde. To je dokumentacija koja je stara preko 15, 20 godina i potrebno je vrijeme da se pronađe u državnim arhivima i to radi ZZZ, ne korisnici sami, već smo se dogovorili da se to radi službenim putem. Očekujem da ćemo do kraja marta imati pravi iznos i nadoknade i broja korisnika po osnovu sva tri davanja u skladu sa donešenim Zakonom. Mi ne možemo reći koliki će broj od preostalih prijava ostvariti to pravo, ali ćemo se potruditi da za narednu isplatu koja će biti 20. marta odradimo ostale zahtjeve.

Kako ističe Kovačević, svi predati zahtjevi će biti obrađeni.

- Od dana podnošenja zahtjeva korisnik ima pravo na nadoknadu i sve će biti retroaktivno obuhvaćeno i za januar i februar u isplati koja će biti 20. marta.

Na jučerašnjoj sjednici Vlade, jedan od zaključaka odnosio se na obavezu ministarstva finansija da u saradnji sa ministarstvom rada i socijalnog staranja najkasnije do kraja marta predloži na koji način će se obezbjediti nedostajuća sredstva kojih je prema procjeni oko 26 miliona i 600 hiljada eura, zaključila je Kovačević.