01-12-2019

Zbor o donošenju odluke o osnivanju MZ "Sveti Stefan"

Obavještavaju se mještani Svetog Stefana, Pržna, Blizikuća, Podlička, Vrijesna, Kamenova, Tudorovića, Kuljača, Novoselja, Čelobrda, Vojnića, Divanovića, Đenaša, Vrba i Rađenovića da 09.12.2019 u 17h biti održan Zbor mještana u hotelu Maestral u Pržnu.

Zbor o donošenju odluke o osnivanju MZ

Dnevni red Zbora:

1. Donošenje odluke o osnivanju MZ “Sveti Stefan”
2. Donošenje odluke o glasanju (javno/tajno)

Ukoliko se građani prisutni na Zboru izjasne za tajno glasanje, onda se Zbor građana odlaže za nedjelju dana, ukoliko se prisutni izjasne za javno glasanje onda se pristupa sledećim tačkama dnevnog reda:

3. Donošenje odluke o broju članova savjeta mjesne zajednice
4. Izbor savjeta Mjesne zajednice "Sveti Ste
5. Izbor nadzornog subjekta Mjesne zajednice “Sveti Stefan”
6. Donošenje odluke o imenovanju lica ovlašćenog za
predstavljanje i zastupanje mjesne zajednice

Saziv sa dnevnim redom biće objavljen 7 (sedam) dana prije najavljenog održavanja zbora na svim dostupnim oglasnim tablama u naseljima za koje se saziva zbor, a u skladu sa članom 142 stav 4 Statuta opštine Budva i članom 62 tačka 2 Odluke o mjesnim zajednicama (“Sl. list Opštine Budva”, br. 9/06 i 1/10), saopšteno je iz Sekretarijata za lokalnu samoupravu.