Besplatne radionice Dukley Hotels&Resort

Besplatne radionice Dukley Hotels&Resort

Dukley nastavlja sa kvalitetnim društveno-odgovornim projektima za budvansku omladinu, i to kroz dvije besplatne edukativne radionice u okviru centra Dukley Academy Hub, koji ima za cilj da kreira otvoren i siguran prostor za učenje i razvoj.

Dukley Academy poziva zainteresovanu djecu i omladinu, uzrasta od 12 do 19 godina, da se priključe “Klubu za komunikaciju i medije” i “Bio klubu”.

Klub za komunikacije i medije vodi Tijana Kotarac, koja ima višegodišnje iskustvo u novinarstvu i odnosima s javnošću, a samo neke od vještina koje će mladi izučavati od kraja januara do juna ove godine su javni nastup i vještina govorništva, medijska pismenost, verbalna i neverbalna komunikacija i značaj iste.

Radionice su besplatne, a broj mjesta je ograničen. Za prijavu je potrebno popuniti aplikacionu formu i dostaviti je na [email protected] do 28. januara.

Bio klub vodi Danijel Samardžić, magistar biomedicinskog inženjeringa, specijalista za reproduktivno i seksualno zdravlje, a teme koje će se obrađivati na višemjesečnom kursu od februara do juna ove godine obuhvataju anatomiju i fiziologiju čovjeka, razvoj djeteta, fizičko zdravlje, sport, pubertet, mentalno zdravlje, seksualno i reproduktivno zdravlje, zablude i važne zdravstvene aspektime sekuslanosti, uvod u mikrobiologiju, bioniku, ishranu, kao i ekologiju i životnu sredinu.

Radionice su besplatne, a broj mjesta je ograničen. Za prijavu je potrebno popuniti aplikacionu formu i dostaviti je na [email protected] do 28. januara.

https://dukleyhotels.com/en/dukley-academy-radionice