18-10-2021

AEM: Umanjenje naknade za pružaoce AVM usluga na zahtjev

Agencija za elektronske medije (AEM) poziva pružaoce AVM usluga na zahtjev (operatori) da podnesu zahtjeve za dodjelu državne pomoći kroz oslobađanje od obaveze plaćanja 10% godišnje naknade za pružanje AVM usluga na zahtjev za 2021.g., čime se će se prihodi Agencije smanjiti za oko 70.000 eura.


Ilustracija, Foto: Pixabay

"Agencije za zaštitu konkurencije je AEM-u dala pozitivnu ocjenu o usaglašenosti ove državne pomoći sa Privremenim okvirom za mjere državne pomoći u svrhu podrške privredi u aktuelnoj pandemiji oboljenja COVID-19, čime su se stekli uslovi da operatori AEM-u podnesu zahtjev za realizaciju pomoći", navode u saopštenju.

U skladu sa tim, kako ističu, operatori su dužni da najkasnije do ponedeljka, 27. decembra 2021. godine, Agenciji za elektronske medije podnesu zahtjev za dodjelu državne pomoći. Zahtjev se može podnijeti elektronskom poštom (na [email protected]), neposredno predajom na arhivi Agencije ili poštom na adresu Bul. Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81000 Podgorica.

Iz AEM-a podsjećaju da su tokom 2020. i 2021. godine, sproveli i set mjera pomoći elektronskim medijima tako što su im umanjene obaveze za 270.000,00 eura.