23-07-2021

Apel vozačima da uklone vozila sa šahti širom grada

DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva, apeluje na vlasnike automobila, koji svoja vozila, parkiraju preko vodovodnih i kanalizacionih šahti, širom grada, da ista uklone.Iz ovog preduzeća jubazno mole građane da ubuduće, ne dolazi do ovakvih situacija. Osim što je nepropisno, ovakvo parkiranje je i zakonski kažnjivo, pa ugrožava nesmetano funkcionisanje naših sistema koji su od izuzetne važnosti za potrošače i turističku privredu grada.

"Podsjećemo, zbog ovakvog ponašanja vozača na terenu, kvar u naselju “Lazi”, juče nijesmo uspjeli sanirati. Na lokalitetu u neposrednoj blizini Crpe stanice “Rafailovići”, često se dešava da parkirani automobili onemogućavaju prilaz ekipama za održavanje mreže."Sigurno smo da izneseni podaci dovoljno ukazuju na problematiku kojoj smo izloženi tokom ljetnje turustičke sezone", navodi se u saopštenju.

U slučaju nepropisnog parkiranja , d.o.o. Vodovod i kanalizacija biće prinuđeni da angažuju komunalnu inspekciju i policiju, te još jednom opominju da isto poštujete.