09-11-2018

Benefiti za privredu zbog većeg uključivanja poslodavaca

Brojni benefiti za privredu i ukupan obrazovni sistem postignuti su većim uključivanjem poslodavaca, posebno kroz praktično obrazovanje, profesionalnu praksu i dualni sistem, ocijenio je generalni sekretar Privredne komore (PKCG), Pavle Radovanović.

Benefiti za privredu zbog većeg uključivanja poslodavaca | Radio Televizija Budva

Radovanović je učestvovao u radu Trećeg poslovnog foruma privrednih komora Federacije Bosne i Hercegovine (BiH), koji je održan u etno selu Herceg – Međugorje na temu Ljudski resursi – faktor ekonomskog razvoja.

Radovanović je na panelu Ljudski resursi – prednost BiH ili njen ozbiljan socijalni problem - stanje u zemljama okruženja, kazao da je strateški cilj obrazovnog sistema Crne Gore da obezbijedi svakom pojedincu kvalitetno obrazovanje, adekvatno potrebama tržišta rada.

"Reforma obrazovanja se sprovodi u skladu sa trendovima u Evropskoj uniji (EU) i potrebama privrednog sistema koji se razvojem i svakodnevnim napretkom nauke i tehnologije stalno mijenja”, naveo je Radovanović.

On je, kako je saopšteno iz PKCG, dodao da pored stručnog i visokog obrazovanja sve više značaja dobija i obrazovanje odraslih koje treba da omogući usavršavanje postojećeg znanja i vještina, kao i sticanje novog znanja kako bi se olakšao prelazak na nove tehnologije i obezbijedio bolji položaj pojedinca na tržištu rada.

"S obzirom na to da je utvrđena potreba poslodavaca da imaju kadar spreman za tržište rada, obezbjeđivanjem fleksibilnijih zakonskih uslova za obavljanje praktičnog obrazovanja zadovoljeni su interesi i privrede i učenika”, naveo je Radovanović.

U cilju unaprijeđenja ovog koncepta obrazovanja, izmjenama odredbi Zakona o stručnom obrazovanju iz prošle godine, određena rješenja su prilagođena našem sistemu obrazovanja i privrednom ambijentu.

Tokom školske 2017/2018. godine, po dualnom sistemu obrazovanja, edukovano je 270 učenika kod 101 renomiranog poslodavca, kao što su Franca, Hotel Hilton, Hotel Splendid, Hotel Centre Ville, Toščelik, Adriatic Marinas, Kalamper, Ljepotis Automotive, Alliance, Škoda i Osmanagić.

“U procesu je učestvovalo 17 stručnih škola iz 12 opština, sa 14 obrazovnih programa odnosno smjerova. Školske 2018/2019. godine po sistemu dualnog obrazovanja, pored 270 učenika koji su upisani prethodne školske godine, obrazuje se i novih 300 učenika u 19 opština. U dualno obrazovanje uključeno je 26 škola, sa 19 obrazovnih programa”, rekao je Radovanović.

On je podsjetio da poslodavci koji žele da se uključe u dualni sistem obrazovanja i prihvate učenike na obuku moraju ispunjavati određene materijalne, prostorne i kadrovske uslove.

Komisije koje su činili predstavnici Centra za stručno obrazovanje i škola posjetili su poslodavce u cilju utvrđivanja ispunjenosti predviđenih uslova.

“Broj poslodavaca koji su dobili pozitivno mišljenje za ulazak u dualni sistem obrazovanja u prošloj godini bio je 101, a u ovoj godini 184 poslodavca što ukupno čini 285 poslodavaca kod kojih se školuju učenici koji realizuju nastavu kroz dualni sistem obrazovanja”, naveo je Radovanović.

Pored predstavnika poslovnih asocijacija zemlje domaćina, Vlade Federacije BiH i institucija, učesnici skupa bili su i predstavnici komora Srbije i Hrvatske.

Poslovni forum je organizovan pod pokroviteljstvom zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, Vjekoslava Bevande.