15-10-2019

Budva dobija dvije spratne garaže u centru grada

Opština Budva će u ovoj godini započeti proces izgradnje javnih garaža na dvije lokacije u okviru DUP-a Budva centar, a za izradu projektnih rješenja budžetom je za tekuću godinu opredjeljeno 100.000 eura za izradu projektnih rješenja.

Budva dobija dvije spratne garaže u centru grada | Radio Televizija Budva

Izdradnja stambenih zgrada poslovnih prostora, hotela i raznih ugostiteljskih objekata u Budvi se ne zaustavlja. Migracije stanovništva sa sjevera u potrazi za boljim životom i većom zaradom u Budvi su konstatne pa broj stanovnika iz godine u godinu raste. Posledica toga je i povećanje broj vozila,pa su i na glavnim ulicama saobraćajni zastoji i kolapsi primjetni čak i van sezone .

Parking prostora nema dovoljno što predstavlja veliki problem opštine Budva koji ometa građanima skladan život a i turistima stvara frustracije. Lokalna samouprava se zauzela za što hitnije rješavanje problema sa nedostatkom parking prostora saznajemo u sekretarijatu za investicije.

Naime, na mjestu gdje se trenutno nalazi parking kod Pošte kojim upravlja Parking servis u veoma bliskoj budućnosti planirana je izgradnja spratne garaže.

U saopštenju za javnost koje potpisuje Mladen Mikijelj , v.d. sekretara Sekretarijata za investicije je navedeno da su programom uređenja prostora opštine Budva za 2019. godinu za projektovanje izgradnje javnih garaža u okviru DUP-a Budva centar predviđena sredstva u iznosu od 100.000 eura.

Sekretarijat za investicije je, kako ističu, u ovoj godini intenzivirao aktivnosti oko izgradnje javnih garaža u okviru DUP-a „Budva centar“ koje se nalaze kod Pošte i kod recepcije Budvanske rivijere.

"Pribavili smo urbanističko tehničke uslove što predstavlja prvi korak u realizacij svake investicije. Na osnovu urbanističko tehničkih uslova pripremljen je projektni zadatak za ambijentalnu cjelinu grada Budve. Obzirom da je Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata predviđeno da postupak javne nabavke za izradu idejnog rješenja objekata od interesa za lokalnu samoupravu sprovodi Ministarstvo održivog razvoja i turizma. U toku je koordinacija sa nadležnim Ministarstvom radi sprovođenja postupka javne nabavke. Izgradnja javnih garaža u Budvi predstavlja jedan od prioriteta Sekretarijata za investicije u predstojećem periodu i shodno tome ovoj investiciji posvećujemo posebnu pažnju", navodi se u saopštenju Sekretarijata za investicije.

Jasna Marković: