29-01-2021

Budva: Krivična prijava protiv dva fizička i jednog pravnog lica

"Kriminalistička policija Centra bezbjednosti Budva je državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru podnijela krivičnu prijavu protiv Đ.P. (35) iz Budve i O.B. (31) iz Cetinja i privrednog društva „Atila“ d.o.o. Budva zbog sumnje da su izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa u vezi sa članom 5 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela", navodi se u saopštenju UP.


Foto: Pobjeda

Sumnja se da su prijavljeni izvršili navedeno djelo na način što su u periodu od septembra 2012. do decembra 2014. godine, u namjeri da izbjegnu plaćanje poreskih obaveza, u obliku poreza na dodatu vrijednost i poreza na dobit pravnog lica „Atila“ d.o.o Budva, čiji je Đ.P. u tom periodu bio izvršni direktor, a O.B. lice ovlašćeno za zastupanje, nijesu prijavili a što su bili u obavezi, zakonito stečeni prihod od prodaje nepokretnosti u iznosu od 622.376 eura.

Ove nepokretnosti, je ovo privredno društvo, kako dodaju u saopštenju, kao investitor sagradilo u Budvi, a čine ih tri stambeno poslovne zgrade, te su na taj način umanjili svoju poresku obavezu u iznosu od 168.582 eura od čega 123.701 eura predstavlja obavezu po osnovu poreza na dodatu vrijednost, a 44.881 eura obaveza po osnovu poreza na dobit pravnog lica.